svenska pengar i plånbok och tomas eriksson, kanslichef på sveriges a-kassorTomas Eriksson på Sveriges a-kassor vill se en inkomstgräns för att få ersättning i stället för krav på arbetad tid. Foto: connel/Shutterstock.com och Michael Steinberg/Sveriges a-kassor

A-kassa

Rekordmånga har blivit medlemmar i a-kassan, men hur många av dessa uppfyller arbetsvillkoret för ersättning? Enligt Arbetet är det svårt att säga i förväg hur stor andel som omfattas.

A-kassans sänkta krav har lett till stor rusning till a-kassorna, och totalt har 114 000 personer blivit nya medlemmar under mars.

Men det är svårt att säga hur många av dessa som kommer att få rätt till a-kassa, trots att kraven har sänkts. Först när medlemmarna har uppfyllt den nya kvalifikationstiden på tre månader och skickar en ansökan där de redogör för hur många timmar de har jobbat, kan a-kassorna ta ställning till detta.

Många omfattas fortfarande inte av a-kassans regler

De tillfälliga reglerna innebär att man ska ha jobbat cirka två dagar i veckan för att kunna få ersättning. I vanliga fall är det minst halvtid som gäller.

Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor, tror att man har landat i två dagar per vecka för att man då kan anses ha arbetet som huvudsyssla. Jobbar man mindre än så har man förmodligen en annan sysselsättning resterande tid, och är alltså inte i huvudsak ute på arbetsmarknaden.

Han konstaterar att det kan finnas personer som livnär sig på sitt jobb, trots att de har arbetat precis under det antalet timmar som krävs. Tyvärr kommer dessa att bli utan ersättning även i fortsättningen.

Osäkra timanställningar gör det mindre förutsägbart

Exempelvis i branscher med många osäkra timanställningar är det svårt att säga hur många som faktiskt uppfyller villkoren. Det menar Karin Pettersson, chef för Hotell- och restaurangfackets a-kassa. Hon tror också att fler medlemmar nu ansöker på måfå och hoppas att de uppfyller villkoren för a-kassa, i stället för att själva vara säkra innan de ansöker om ersättning.

– Det är alldeles för tidigt för att göra en analys av det, men det finns i alla fall inte någon tydlig tendens att det är många som faller bort, säger Karin Pettersson.

Hon tror dock att en del timanställda kommer upp i arbetsvillkoret genom att de arbetar hos flera arbetsgivare. Däremot finns en risk att reglerna missar unga som jobbar extra för att finansiera till exempel studier eller eget boende. Man vet dock inte i nuläget hus stor den gruppen är.

Föreslår villkor baserat på inkomst i stället för tid

Ett sätt att göra det mer förutsägbart vilken ersättning man skulle ha rätt att få, är att ersätta kvalificeringstiden för arbetsvillkoret med en inkomstgräns, säger Tomas Eriksson. Detta utreds mycket riktigt och kommer att tas upp i ett förslag på ändringar i a-kassan som presenteras i maj.

Enligt Tomas Eriksson skulle detta även underlätta det administrativa för personalen på a-kassan. Inkomstuppgifter finns nämligen redan redovisade, och medlemmarna skulle då slippa redovisa antalet timmar de har arbetat.