Arbetsmarknad

Många lärare byter arbetsplats för att på så sätt förhandla upp lönen. I en enkät som Lärarnas tidning gjort visar det sig dock att 40 av landets 50 största kommuner inte låter anställda förhandla upp sin lön vid arbetsplatsbyte.

Att som lärare få upp sin lön kan många gånger vara svårt. Av den anledningen försöker många lärare byta arbetsplats för att då kunna förhandla upp lönen. Lärarnas tidning har i en enkät undersökt hur Sveriges största kommuner ställer sig till detta.
40 av 50 kommuner säger att de inte tillåter att anställda höjer sin lön när de byter arbetsplats med arbetsuppgifter som är likvärdiga med vad de hade tidigare.

Svårt att förhindra löneökning när konkurrensen är tuff

I många kommuner är konkurrensen om nya lärare tuff. Den som då försöker hålla i penningpåsen för hårt riskerar att förlora en potentiell anställd som då istället kan gå till en grannkommun eller friskola och där få högre lön.
Löneglidningen kan med andra ord vara svår att stoppa även om kommunerna vill det.
I ett försök att inte förlora personal har en del kommuner börjat låta anställda förhandla om sina löner när de fått utökad behörighet eller mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Lärare som inte byter arbetsplats missgynnas

När fler och fler löneförhandlingar sker utanför både avtalen och lönerevisionerna riskerar lärare som inte vill eller kan byta skola att missgynnas.
– Likvärdighet i lön finns inte längre utan det beror på hur väl du kan tala för din egen vara. Så vi som fackförbund måste också fundera på hur vi ska agera framöver, säger Andrea Meiling, ordförande Lärarförbundet Göteborg, till Lärarnas Tidning.

Löneökning ska baseras på erfarenhet och kontinuitet

För att inte en del lärare ska missgynnas har man i det nya läraravtalet infört skrivelser som säger att erfarenhet, kontinuitet och kompetens ska premieras när man sätter lönerna.
På så sätt hoppas man förhindra att lärare halkar efter lönemässigt bara föra att de inte byter arbetsplats.