Arbetsmarknad

Allt fler tips kommer in angående svartjobb och annan brottslighet i byggbranschen. Bara förra året kom 141 tips in, det är en ökning från 106 tips året dessförinnan.

Tipsen som kommer in kan röra all typ av brottslighet inom byggbranschen. De flesta ärenden rör brottslighet inom husbyggnad.

Fler tips om brottslighet i byggbranschen

Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms byggmästarförening driver sedan 2016 projektet Fair Play Bygg. De har bland annat en sajt där man kan tipsa om misstänk brottslighet i byggbranschen.
Under förra året fick man in 141 tips om misstänkt brottslighet. 55 av dessa har efter att de värderats och utretts gått vidare till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen. 141 ärenden är fler än under projektets första år. Då fick man in 106 tips, varav 42 lämnades över till andra myndigheter.

Svart arbetskraft är den vanligaste brottsmisstanken

Kriminaliteten i byggbranschen har länge varit ett problem. Mycket på grund av det är lätt att få in svart arbetskraft på byggena och att det inte sker så hårda kontroller.
De tips som kommer in till Fair Play Bygg handlar främst om anställda som får sin lön utbetald svart. Men i vissa fall handlar det även om misstanke om arbetsmiljöbrott, bedrägeri, korruption och att anställda inte har arbetstillstånd. Denna brottslighet påverkar alla inom byggbranschen.
– De som arbetar svart i bolagen har en väldigt osäker tillvaro, de har svårt att få ut lön och tjänar inga pengar till pension och har inte försäkringar. De får göra de absolut hårdaste jobben och ta de längsta passen. Byggnadsarbetare som jobbar vitt ser sina jobb gå förlorade till de oseriösa företagen som lägger lägre bud. Och seriösa byggföretag riskerar att gå omkull när de oschysta vinner marknadsandelar, säger Peter Leander som arbetar på Fair Play Bygg, till Arbetet.
Många oseriösa företag bryr sig inte heller om arbetsmiljö. Peter Leander berättar om ett bygge i Tensta där man arbetade på 19:e våningen utan fallskydd.

Fair Play Bygg vill minska kraven på sekretess bland myndigheter

Fair Play Bygg vill nu se att fler åtgärder görs för att minska den pågående brottsligheten. Man anser bland annat att man bör minska kraven på sekretess mellan myndigheter för att de ska kunna dela information och upptäcka fusk.
Problemen som nu finns påverkar hela samhället. Varje år går stora summor förlorade i uteblivna skatteintäkter.