tillträdande arbetsmarknadskommissionär Nicolas SchmitEnligt tillträdande arbetsmarknadskommissionären Nicolas Schmit ska kommande lagförslag om minimilöner inom EU inte innebära några ändringar för de nordiska ländernas fungerande arbetsmarknadsmodeller. Foto: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Politik

En satsning på skäliga minimilöner inom EU kommer inte att påverka det svenska systemet, som hittills har fungerat mycket bra. Det lovade arbetsmarknadskommissionären Nicolas Schmit under utfrågning om EU:s kommande mål. Svenska parlamentariker kommer att arbeta för att EU håller fast vid detta löfte, skriver Kommunalarbetaren.

Enligt svenska arbetsmarknadspolitiska modeller sätter arbetsmarknadens parter egna löner, utan att politiker blandas in. Detsamma gäller även för de övriga nordiska länderna.

Samtidigt är ett av den nya EU-kommissionens mål är att alla arbetstagare i EU ska ha skäliga lägsta löner. Men detta kommer inte att vara ett hot mot den svenska modellen, rapporterar Kommunalarbetaren.

System som fungerar ska inte ändras, enligt kommissionären

Nicolas Schmit är tilltänkt arbetsmarknadskommissionär från Luxemburg. Han frågades ut om detta ärende i tisdags, och menar att de nordiska länderna inte ska tvingas ändra på sina modeller.

– Den här ramen för minimilöner kommer absolut inte att ifrågasätta det system man grundat på kollektivförhandlingar som ger bra löner i de länder det tillämpas, säger Nicolas Schmit.

Svenska parlamentariker kommer att följa upp löftet

Detta förtydligande gläder Johan Danielsson, som är parlamentariker för Socialdemokraterna och LO:s kandidat i EU-valet. Men även om kommissionären lyfter att den svenska arbetsmarknadsmodellen inte kommer att äventyras, kan det fortfarande finnas risker.

Någon form av lagförslag kommer att formuleras, och frågan måste följas upp både av politiken och av facket, menar Johan Danielsson.

Även Abir Al-Sahlani håller med om detta. Hon sitter som ledamot i EU:s sysselsättningsutskott och representerar Centerpartiet. Hon menar även att de svenska parlamentarikerna i stort är överens i dessa frågor, och likaså deras andra skandinaviska kollegor, oavsett partihörighet.

– Det kommer gälla att vara on top hela tiden för att för att påminna om det här löftet. Det kommer att komma många saker längs resans gång, säger Abir Al-Sahlani.

EU ska jobba för plattformsekonomins arbetsvillkor

En annan fråga som togs upp under utfrågningen var social trygghet. Nicolas Schmit lyfte till exempel att arbetsvillkoren behöver förbättras för arbetstagare inom det som kallas plattformsekonomi. Det innebär att personer via digitala appar tar korta jobb som i nuläget varken har tydliga villkor eller anställningsförhållanden.