Arbetsmarknad

En ny undersökning visar att över 95 procent av landets arbetare trivs på sin arbetsplats. Den stora nyckeln till lycka på arbetet är att känna frihet och kunna styra sitt egna arbete. En chef som ska styra allt arbetaren gör är däremot inget som går hem.

Företagshälsan Avonova har i en ny undersökning tagit reda på om svenska arbetare trivs på jobbet. Och det gör de sannerligen. Drygt 95 procent av de 28 000 tillfrågade säger att de trivs på sin arbetsplats. Mindre än en procent säger att de aldrig trivs och resterande del säger att de sällan trivs på arbetet.
Tanken på att det ska vara jobbigt att ta sig upp ur sängen på morgonen för att pallra sig iväg till jobbet verkar med andra ord inte stämma.

Att få styra sitt eget arbete är nyckeln till lycka

Så vad är det egentligen som gör svenska arbetare så lyckliga på sina arbeten? Att få möjlighet att styra sitt egna arbete verkar vara en av faktorerna. En chef som ska styra allt i minsta detalj är däremot inget som uppskattas.
– Därför måste det vara kristallklart vem som är ansvarig för vad, säger Robert Persson-Asplund, forskare och chefspsykolog på Avonova.

Äldre trivs bättre än yngre

Undersökningen visar dessutom att det är de äldre som trivs allra bäst på jobbet. Personer över 60 år trivs allra bäst, hela 97 procent säger att man trivs på sin arbetsplats.
Den grupp som trivs allra sämst är personer under 30 år. Trots det trivs även de bra. I den gruppen trivs 94 procent på sin arbetsplats.
Vad det beror på att yngre inte trivs lika bra är inte fastställt, men Avonova tror det kan ha att göra med att yngre i högre grad tror och hoppas att jobbet ska bidra till ens egna självförverkligande och kännas meningsfullt.