Domarklubba ligger på böcker.Det är inte alla som ställer sig positiva till förslaget om att permanenta de sänkta kraven för att få a-kassa. Foto: Billion Photos/Shutterstock.com

A-kassa

Ett förslag om att permanenta de tillfälliga lättnaderna i a-kassereglerna är ute på remiss, men det är inte alla som ser positivt på förslaget. Svenskt Näringsliv vill att man tar tillbaka de hårdare kraven och organisationen Företagarna är inne på samma spår. Det skriver Arbetet.

Under pandemin infördes tillfälliga lättnader i a-kassereglerna i syfte att dämpa de ekonomiska effekterna. Antalet karensdagar sänktes och det gjorde även kraven för hur mycket man ska ha jobbat för att få ersättning. Företagare fick också större möjlighet att få ersättning vid uppehåll i verksamheten.

Dessa regler är nu på väg att permanentas. Men förslaget som nu är ute på remiss har fått ett blandat mottagande. 

Arbetsgivare vill se hårdare krav igen

Enligt sitt remissvar vill Svenskt Näringsliv att man slopar de tillfälliga lättnaderna och tar tillbaka de hårdare reglerna för a-kassan. När det gäller antalet karensdagar menar de att självrisken inte är tillräckligt hög för att bidra till att undvika arbetslöshet.

De vänder sig mot det sänkta arbetskravet med argumentet att man bör ha varit etablerad på arbetsmarknaden för att kunna beviljas ersättning. 

Företagarna vill också se hårdare krav, men välkomnar lättnader för företagare

Organisationen Företagarna är inne på samma spår som Svenskt Näringsliv, i alla fall när det gäller karensdagar och arbetskravet för att få ersättning. Däremot är de positiva till ökade möjligheter för företagare att få ersättning när verksamheten hålls vilande.

Facken mer positiva överlag

Facken ser mer positivt på förslaget överlag. Både Saco och TCO är för att samtliga tillfälliga regler permanentas. LO vill inte se några lättnader för företagare, men är däremot beredda att gå ännu längre in i förslagen om färre karensdagar och sänkta krav på arbetad tid.