Det är viktigt att ha ett bra ett bra inkomstbortfallsskydd om man blir arbetslöshet. A-kassan ska ersätta upp till 80 procent av tidigare lön. Men eftersom a-kassans tak är så pass lågt motsvarar ersättningen för många tjänstemän bara 50–60 procent av den tidigare lönen. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

A-kassa

Sveriges a-kassa är långt ifrån bra. Sverige har den sämsta a-kassan i Norden och i en jämförelse med andra europeiska a-kassor placerar sig svensk a-kassa i botten, något som TCO uppmärksammat.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, tar regelbundet fram statistik där man jämför hushållens inkomst vid arbetslöshet och hur mycket man har kvar att leva på jämfört med när man arbetar. 

OECD gör regelbundna analyser av a-kassan i Europa. Vid en jämförelse med andra europeiska länder placerar sig svensk a-kassa i botten. Även våra nordiska grannländer har en bättre a-kassa.

Det är viktigt med ett bra inkomstbortfallsskydd om man blir arbetslös. Ersättningen från a-kassan ger en ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och man kan koncentrera sig på att hitta ett nytt arbete. 

Ersättningen från a-kassan väldigt låg

Vid arbetslöshet ska A-kassan betala ut 80 procent av lönen. Men den arbetslöshetsförsäkring som du betalar för varje månad ersätter inte inte längre 80 procent av ditt inkomstbortfall. I Sverige får arbetslösa i genomsnitt bara cirka 60 procent av sin tidigare inkomst från a-kassan. Det beror på att taket för a-kassan är ganska lågt.

Ersättningen för de flesta tjänstemännen motsvarar endast 50 till 60 procent av deras tidigare lön. I samband med coronapandemin höjdes taket i a-kassan från 910 kronor per dag till 1 200 kronor per dag.

Det har lett till att 2 av 10 heltidsarbetande tjänstemän skulle få ut 80 procent av sin lön från a-kassan vid arbetslöshet i stället för 1 av 10 innan de höjde ersättningstaket.

Så har OECD jämfört hushållens ersättning vid arbetslöshet

När OECD jämförde EU-ländernas a-kassor hamnar Sverige på plats 21 av 27. Det är bara Grekland, Irland, Polen, Rumänien och Malta som har en sämre a-kassa än Sverige. Även våra nordiska grannländer har en bättre a-kassa.

I sin jämförelse utgår OECD ifrån uppgifter med hushåll som består av två vuxna och två barn, båda under 10 år. De vuxna är 40 år. Deras löner motsvarar landets medellön som i Sverige ligger på 35 300 kronor per månad enligt statistik från SCB.

Därefter har man jämfört hushållets nettoersättning innan arbetslöshet och hushållets nettoersättning andra månaden efter att den ena vuxna blivit arbetslös. Majoriteten av de som har rätt till arbetslöshetsersättning får då inte ut mer än mellan 50 till 60 procent av sin tidigare lön.