Arbetsmarknad

Socialdemokraterna hade, inför förra valet, som mål att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Fyra år senare har Sverige tappat fem placeringar på rankningen och är nu det land med 15:e lägsta arbetslösheten i EU.

Inför förra valet gick Socialdemokraterna ut och sa att arbetslösheten i landet skulle vara den lägsta i hela EU år 2020. På fyra år har Sverige dock tappat gentemot de andra EU-länderna och idag är man det EU-land med den 15:e lägsta arbetslösheten. För fyra år sedan låg Sverige på plats 10.
I dagsläget tyder alltså inte mycket på att Socialdemokraterna kommer att nå det uppsatta målet.

Sveriges arbetslöshet har sjunkit trots att man faller på EU-rankingen

Trots att det uppsatta målet är långt borta har Sveriges arbetslöshet minskat de senaste åren. 2014 låg arbetslösheten i landet på 7,9 procent och vid slutet av förra året hade den sjunkit till 6,7 procent.
– Vi har en väldigt bra konjunktursituation så man kan tycka att arbetslösheten borde vara lägre, men vi vet alla vad det beror på, säger nationalekonomen Lars Calmfors, till Arbetet.
Lars Calmfors syftar på den matchningsproblematik som finns med svårigheter att få ut lågutbildade och särskilt lågutbildade utrikes födda i arbete.
Ett land, som likt Sverige, tagit emot många flyktingar de senaste åren är Tyskland. Till skillnad från Sverige har man dock varit bättre på att få ut fler i arbete. Arbetslösheten i Tyskland låg 2017 på 3,8 procent.

Jämförelse med andra EU-länder är inte relevant för svensk arbetsmarknad

Att jämföra Sveriges arbetslöshet med den i andra EU-länder är, enligt Calmfors, intressant men däremot menar han att det inte säger något om Sveriges arbetsmarknad.
Han menar på att arbetslösheten i Sverige inte blir mer acceptabel bara för att andra EU-länder skulle ha en högre arbetslöshet. En hög arbetslöshet är hög oavsett hur det ser ut i andra länder.