Ett bord fyllt med ritningar och en hand som tecknar på dem.Bland Sveriges Ingenjörers medlemmar lyser arbetslösheten med sin frånvaro. Nu är nivåerna rekordlåga och vittnar om en tid innan pandemin. Foto: Chaosamran_Studio/Shutterstock

Arbetsmarknad

Bland Sveriges Ingenjörers medlemmar är arbetslösheten nu nere på en rekordlåg nivå, skriver Ingenjören. Samtidigt skiljer sig siffran mellan olika utbildningsinriktningar.

Arbetslösheten bland Sveriges Ingenjörers medlemmar är rekordlåg med en sänkning på 0,7 procent på ett år. Nu ligger arbetslösheten på samma nivå som innan pandemin. 

Nivån ligger just nu pre-pandemi

Arbetslösheten har sjunkit både mycket och snabbt under det senaste året. Första januari år 2021 låg arbetslösheten på 1,7 procent. Tolv månader senare, i december år 2021, låg arbetslösheten i stället på 1,0 procent, vilket innebär en sänkning på 0,7 procent.

Det innebär att arbetslösheten för Sveriges Ingenjörers medlemmar just nu ligger på en nivå som är samma som före pandemin. I december år 2019 uppmätte man nämligen exakt 1,0 procents arbetslöshet.

Det här är någonting som Sveriges Ingenjörer ser mycket positivt på. Dessutom har det visat sig att arbetslösheten har sjunkit för alla åldersgrupper. Arbetslösheten har alltså sänkts överraskande jämnt över olika åldrar hos Sveriges Ingenjörers medlemmar.

I dag är arbetslösheten i alla åldersgrupper antingen som innan pandemin påverkade arbetsmarknaden eller till och med lägre.

Arbetslösheten skiljer sig mellan utbildningsinriktningar

Samtidigt som övergripande siffror alltså påvisar en tydligt sjunkande arbetslöshet vill Ingenjören påpeka att detsamma inte nödvändigtvis gäller över olika utbildningsinriktningar.

Lägst arbetslöshet mäter civilingenjörer inom lantmäteri. De ligger ungefär 0,6 procent under snittet med en arbetslöshet på blott 0,4 procent. Men även andra utbildningsinriktningar ligger lägre än 1,0 procents arbetslöshet. Dessa inriktningar är bland annat datateknik, teknisk fysik och elektroteknik.

Högst arbetslöshet ser vi hos högskoleingenjörer inom maskinteknik samt hos civilingenjörer inom industriell ekonomi.

– Civilingenjör i industriell ekonomi och högskoleingenjör i maskinteknik stack ut för ett år sedan, men det vilar inget spöke över de inriktningarna, säger Olle Dahlberg som arbetar som utredare på Sveriges Ingenjörer. 

Olle Dahlberg menar att skillnaderna inte är någonting att oroa sig över utan att skillnaderna är otroligt små. Det glädjande, menar han, är att arbetslösheten sänkts för alla.