Ersättning

Nu lyfter Sveriges a-kassor frågan om att höja a-kassetaket. Anledningen är att sju av tio idag slår i taket och därför inte får ut den maximala ersättning de har rätt till vid arbetslöshet.

– Det håller inte att höja taket vart trettonde år, säger Melker Ödebrink, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Tre av tio får ut maximal a-kassa

I den senaste mätningen från Sveriges a-kassor framgår att endast tre av tio ersättningstagare som förlorat ett heltidsjobb får ut maximal ersättning från a-kassan. Resterande sju av tio får alltså ut mindre än 80 procent av sin tidigare lön. Till följd av detta vill nu Sveriges a-kassor se en årlig uppräkning av ersättningen.

– Taket måste höjas och indexeras för att fungera som en effektiv omställningsförsäkring på sikt, säger Melker Ödebrink i en kommentar.

Tips! Genom att ansluta dig till a-kassan får du ersättning vid arbetslöshet.

Eftersom a-kassan för de flesta är en mycket viktig ersättning vid arbetslöshet ser man allvarligt på situationen. För dig som ännu inte är ansluten till en a-kassa kan det även vara klokt att ansluta sig redan idag. Detta eftersom att du för att få ersättning är tvungen att ha varit medlem under minst 12 månader. Det finns även andra villkor som måste uppfyllas för att få ersättning, bland annat att du har arbetat de månader innan du förlorade jobbet.

Andelen underförsäkrade har ökat

Genom att jämföra med mätningar från tidigare år kan Sveriges a-kassor konstatera att andelen arbetslösa som inte får ut maximal ersättning från sin a-kassa ökat över tid. Enligt Sveriges a-kassor beror detta på att a-kassan inte följer löneutvecklingen. Den senaste höjningen av a-kassetaket skedde år 2015 och då var ersättningen från a-kassan lika stor som försörjningsstödet. Att ersättningen kan bli så låg är något som Melker Ödebrink anser vara ett problem.

– Arbetslösersättning är inte ett bidrag. Det är en försäkring och en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad. De personer som under perioder är arbetslösa har rätt till en rimlig ersättning, säger Melker Ödebrink.