Eva Nordmark, ordförande i TCO. Foto: Jann Lipka/Pressbild

nyheter

Efter att Arbetsmiljöverket tillämpade nya föreskrifter gällande organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, har upp emot 9 000 brister synliggjorts. För att motverka resultaten släpper TCO idag en bok om sexuella trakasserier, främst riktad mot fackligt förtroendevalda, rapporterar Arbetsvärlden.

Under måndagen lanseras TCO:s nya handbok som belyser sexuella trakasserier. Boksläppet kommer äga rum på ett seminarium i Almedalen där TCO:s ordförande Eva Nordmark och kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke ska samtala om efterdyningarna av höstens #metoo-revolution.

Kunskapen kring sexuella trakasserier behöver förbättras

Med hjälp av boken vill TCO visa på hur både OSA och diskrimineringslagen kan verka tillsammans i arbetet mot sexuella trakasserier.
En huvudsaklig anledning till handbokens lansering är att öka kunskapen kring hur man ska arbeta mot sexuella trakasserier på arbetsplaster. Behovet av ökad kunskap inom området har sin grund i att Arbetsmiljöverkets föreskrifter för OSA behöver tillämpas i högre grad.
I arbetet med OSA jobbar man för att göra arbetsmiljölagen mer konkret. Genom OSA ställer man också krav på arbetsgivare som ska jobba för en mer behaglig arbetsmiljö. Arbetsgivarna ska vidare jobba för att förebygga ohållbar arbetsbelastning, skadlig stress och kränkande särbehandling.

Handboken riktar sig främst mot fackligt förtroendevalda

Lise Donovan, chefsjurist på TCO, menar att boken tydliggör kraven som ingår i det förebyggande arbetet vid sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Handboken riktar sig främst mot fackligt förtroendevalda och innehåller råd om hur de ska agera när en händelsen av denna natur inträffar på arbetsplatsen.
I och med boken hoppas TCO på att underlätta arbetet för fackligt förtroendevalda. TCO vill att handboken ska fungera som en guide för hur förtroendevalda ska se till att deras arbetsgivare faktiskt lever upp till kraven i arbetsmiljölagstiftningen samt diskrimineringslagen.

Enligt TCO är boken ett resultat av höstens #metoo-revolution

Eva Nordmark, ordförande i TCO, hoppas på att deras nya handbok ska komma att bli ett stöd i arbetet för tryggare arbetsmiljöer.
– Min förhoppning är att #metoo kan leda till en bättre och tryggare arbetsmiljö för de tusentals kvinnor som under hösten samlades i gemensamma upprop mot sexism, kränkningar och övergrepp, säger hon i ett pressmeddelande från TCO.