lena orpana på TCO, och staplar med mynt med miniatyrer av ett äldre par på toppenGenom att pensionen grundas på den bakomliggande inkomsten ska även sjuka och arbetslösa få bättre pension med systemet som Lena Orpana på TCO presenterar. Foto: Pressbild/TCO och Fahkamram/Shutterstock.com

Ersättning

Fackorganisationen TCO lanserar ett nytt pensionsprogram med flera förslag som ska göra den allmänna pensionen bättre. Arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga är några grupper som ska få högre pension med det nya systemet. Hur dessa förändringar ska finansieras behöver dock fortfarande ses över, skriver tidningen Arbetsvärlden.

Svenskar får ut en allt lägre andel av sin lön i pension. Personer som är födda på 70-talet beräknas få 45 procent av sin lön i allmän pension och senare årskullar kommer troligen att få ut ännu mindre, visar siffror från Pensionsmyndigheten. Minskningen kan delvis bero på att vi blir äldre än tidigare och därför lever på pensionspengarna en längre tid.

TCO vill att pensionssystemet anpassas efter dagens arbetsliv. De har därför lanserat ett nytt pensionspolitiskt program där de föreslår flera ändringar av nuvarande regler. 

Till exempel vill fackorganisationen höja pensionsavsättningarna för föräldralediga, sjuka och arbetslösa, genom att basera pensionen på den inkomst som personerna egentligen skulle ha haft om de arbetade. De vill också ha generösare avsättningar för studerande med studiemedel. Med de nya reglerna vill TCO även att pensionsavgifterna höjs till 18,5 procent från nuvarande 17,21 procent.

Dagens pensioner höjs med 7 procent

Lena Orpana som arbetar på TCO berättar att förslaget innebär en höjning av dagens pensioner med 7 procent. 

– Vårt förslag innebär en sjuprocentig höjning av avgifterna och det bör innebära att det årets pensionsrätter ökar i värde med sju procent. Sedan finns det mycket beräkningsteknik i hur pensionerna räknas ut, men allt annat lika så skulle de öka med sju procent.

Vidare vill Lena Orpana att det nya systemet ska införas så snart det är möjligt, för att den minskande pensionen ska vända även för dagens pensionärer.

Höjningen kan finansieras med arbetsgivaravgifter och skatteöversyn

Ett problem som kvarstår är dock hur höjningen ska finansieras. Där måste man räkna med att stor del av pensionen bortfaller i skatt, och de pengar som blir kvar använder pensionärer till konsumtion och inte till sparande som ger några momsintäkter. Å andra sidan innebär höjningen att färre pensionärer blir beroende av bidrag som bostadstillägg och garantipension.

Med allt detta i beräkningen kan nettokostnaden för regeländringarna hamna på kanske hälften av de 25 miljarder som höjningarna kostar före skatt, enligt Lena Orpana. Några finansieringslösning som hon nämner är en skatteöversyn och att en större del av arbetsgivaravgiften skulle gå till pensioner.

Arbetslivet behöver anpassas efter den ökade medellivslängden

Slutligen håller Lena Orpana med om att den ökande medellivslängden är huvudorsaken till de låga pensionerna och att detta även ställer högre krav på själva arbetslivet för att människor ska klara av att jobba längre. Arbetsmiljö, flexibilitet, återhämtning och omskolningsmöjligheter är några saker som måste tas i beaktning där.