Fler tjänstemän har en månadslön på över 60 000 kronor.

Arbetsmarknad

Under en tioårsperiod har antalet privatanställda tjänstemän som tjänar över 60 000 kronor i månaden ökat. Antalet har ökat till det tredubblade och gruppen som tjänat minst har minskat. Allt under en tioårsperiod.  

Under måndagen rapporterade Kollega om den ökade lönen bland landets tjänstemän. Andelen tjänstemän med högre lön har tredubblats under en tioårsperiod och de tjänstemän som tjänar minst fortsätter minska i antal. 

Antalet tjänstemän med högre lön har tredubblats

Siffrorna kring de ökade lönerna bland landets tjänstemän kommer ifrån SCB och visar att gruppen tjänstemän som tjänade över 60 000 kronor i månaden var 43 700 stycken 2007. År 2017, tio år senare, har gruppen utökats till 122 500 stycken. 

Samtidigt som fler tjänstemän tjänar över 60 000-strecket  minskar också gruppen tjänstemän som har en lägsta månadslön på 15 000 till 16 999 kronor. År 2007 beräknades gruppen till 34 800 personer och under föregående året beräknades gruppen bestå av 3 500 personer.

Löneskillnaderna mellan könen står kvar

Trots att löneskillnaderna mellan män och kvinnor fortsätter att minska är vägen till jämställda löner fortfarande lång. Speciellt när det kommer till gruppen tjänstemän i privat sektor.

För tjänstemännen som arbetar inom privat sektor låg snittlönerna förra året på 45 100 kronor för männen respektive 37 400 för kvinnorna. En löneskillnad mellan könen på 17,1 procent.

En större löneskillnad bland könen hittar man endast hos landstingen och grundar sig i att kvinnor och män helt enkelt befinner sig i olika yrkesgrupper. Många kvinnor har anställning som undersköterskor medan männen arbetar som läkare. 

Lönegapet mellan könen beror på olika sysselsättning

Precis som hos landstingen beror löneskillnaderna mellan könen generellt på att kvinnor och män arbetar inom olika yrkesområden. Och en vanlig tumregel innebär att ju mer kvinnodominerat ett yrke eller en arbetsplats är desto lägre ligger genomsnittslönen. 

Enligt Sara Hedman-Hallonstén, lönespecialist på Unionen, har löneskillnaderna inom privat sektor alltid varit stora när det kommer till kön. Dock har gapet minskat i snabbare takt under de senaste åren vilket kan bero på fler högskoleutbildade kvinnor samt fler kvinnliga chefer. 

Hon menar också att det behövs fler kvinnor inom de mansdominerade branscherna för minska lönegapet så effektivt som möjligt.