man tar ut mapp från arkivskåpAlfa-kassan har haft svårt att hantera det stora trycket under pandemin, och kommer därför nu få hjälp av landets a-kassor. Transports a-kassa ska hjälpa till med handläggningen, och behöver utöka sin personalstyrka för att klara den extra belastningen. Foto: Stokkete/Shutterstock.com

A-kassa

På uppdrag av regeringen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringar ska Transports a-kassa nu hjälpa till med Alfa-kassans handläggning. För att Transport själva ska klara den extra belastningen utökar man tillfälligt sin personalstyrka med tolv personer. Det rapporterar Transportarbetaren.

Till skillnad från många andra a-kassor har Transports a-kassa klarat pandemiåret och dess effekter förhållandevis bra. Alfa-kassan är däremot en av de hårdast drabbade, där det höga trycket har lett till längre handläggningstider än vad som är rimligt. Arbetsmarknadsdepartementet kräver nu att landets a-kassor snarast gör en gemensam kraftansträngning för att hjälpa Alfa-kassan.

Transports a-kassa kommer att bistå i Alfa-kassans handläggningsarbete för att få ner väntetiderna, och behöver därför utöka sin personalstyrka med tolv personer för att klara den extra belastningen.

Viss risk att medlemmarna påverkas

Transportarbetaren har pratat med Daniel Olsson, biträdande kassaföreståndare på Transports a-kassa, som menar att det finns en viss risk att deras medlemmar kommer påverkas.

– Nästa vecka, på tisdag och onsdag, kommer vi stänga vår telefoni för att i stället hjälpa Alfa-kassans medlemmar. Och också för att jobba ikapp med handläggningen för egen del, säger han till Transportarbetaren.

Mer telefontid och ökad tillgänglighet

Under pandemin har Transports a-kassa haft begränsade telefontider i syfte att kunna lägga större fokus på sin handläggning. Men i och med den tillfälligt utökade personalstyrkan kommer man kunna erbjuda mer telefontid och tillgänglighet igen. 

Transport fick många nya medlemmar under 2020

Under 2020 ökade antalet medlemmar i Transports a-kassa markant, med en riktigt topp under våren. Totalt låg nettoökningen på cirka 8 000 personer. Enligt Daniel Olsson förväntar man en fortsatt ökning av antalet medlemmar under 2021, men inte alls i samma snabba takt.