närbild på kockar som gör i ordning en rätt på tallrikarCoronakrisen drabbar många med tillfälliga anställningar inom hotell- och restaurangbranschen, berättar Karin Pettersson, föreståndare för Hotell- och restauranganställdas a-kassa. Foto: Kzenon/Shutterstock.com och Pressbild/akassor/hrak

A-kassa

Många fler än vanligt anmäler sig just nu som arbetslösa hos Hotell- och restauranganställdas a-kassa. Den kris som råder i branschen som följd av coronaviruset har också gjort att fler vill bli medlemmar, skriver Hotellrevyn. A-kassan varnar för att handläggningstiden kan bli längre än tidigare.

Hotell- och restauranganställdas a-kassa har fått in allt fler anmälningar från arbetslösa. Antalet ökar varje vecka, och man väntar sig en ännu större ökning om någon månad.

Ökningen beror på hur situationen kring coronaviruset påverkar branschen inom hotell och restaurang.

Tillfälliga anställningar är särskilt drabbade

De flesta som hittills har anmält sig som arbetslösa har tillfälliga anställningar, såsom provanställning eller visstidsanställning. Orsaken är att anställningar inte förlängs på grund av snabbt sjunkande efterfrågan, även för dem som arbetat på heltid genom olika extraanställningar.

Det är också många oroliga medlemmar som hör av sig till a-kassan via telefon. Framför allt är det personer som har blivit varslade från större hotellkedjor och vill förbereda sig för kommande arbetslöshet.

Många fler blir medlemmar i a-kassan

I början av veckan var det 1 000 personer som hade ansökt om att gå med i Hotell- och restauranganställdas a-kassa. Det är en stor ökning från det vanliga antalet på omkring 50 ansökningar per dag.

– Jag tror att det handlar om att fler inser att läget kan bli långvarigt och att det kan komma att drabba dem. Tidigare har de kanske känt sig osårbara, säger a-kassans föreståndare Karin Pettersson.

Det kan ta längre tid än vanligt att få ersättning

Vanligtvis tar det cirka fem veckor att få ersättning från a-kassan. Men trycket kan göra att det nu tar längre tid än så. Inte bara för att fler ärenden ska hanteras, utan också för att a-kassans personal själva ska hålla sig friska.

Karin Pettersson berättar att de har sett över möjligheten för personalen att jobba hemifrån. A-kassan har också bett Arbetsmarknadsdepartementet att skjuta upp planen för ökade jobbsökarkontroller av arbetslösa, för att personalen ska kunna fokusera sitt arbete på utbetalningarna.

Det beror dock inte bara på a-kassan hur snabbt sökande får sin ersättning. De måste själva anmäla sig hos Arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen, och arbetsgivaren måste fylla i arbetsgivarintyget via a-kassans e-tjänst.