therese svanström, ordförande TCOBåde Arbetsförmedlingen och a-kassans regler behöver anpassa sig efter hur arbetslivet ser ut i dag, tycker TCO:s ordförande Therese Svanström. Foto: Eva Edsjö/TCO

Arbetsmarknad

Risken för långvarig arbetslöshet är störst för personer som saknar utbildning och arbetslivserfarenhet. Men även för grupper som har erfarenheter och utbildningskompetenser kan det vara kämpigt, konstaterar tjänstemannaförbundet TCO till Arbetsvärlden.

De tre första månaderna i år var 60 000 medlemmar i TCO-förbundens a-kassor inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det var 38 procent fler än samma månad 2020, då siffran var 44 000.

Antalet medlemmar som varit arbetslösa under längre tid, 6–12 månader, var under samma period 20 000 personer. Den är 30 procent fler än innan pandemin började. Hela 85 procent fler än 2020 – 17 000 jämfört med 9 000 – riskerar att bli långtidsarbetslösa framöver.

Det här bekymrar Therese Svanström som är ordförande för TCO. Forskning visar nämligen att ju längre någon är borta från arbetslivet, desto svårare blir det att komma in på arbetsmarknaden igen, berättar hon. Det beror bland annat på att du missar kompetensutveckling och förlorar nätverksmöjligheterna som du har när du är anställd.

Arbetsförmedlingen behöver byta fokus

Att pandemin inträffade samtidigt som Arbetsförmedlingen höll på att omorganiseras var olyckligt. Det uttryckte arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i SVT:s Agenda. Hon berättade att regeringen vill åtstadkomma en bättre styrning av aktörerna som ska få arbetssökande tillbaka i jobb.

Även Therese Svanström tycker inte att tiden var rätt för en sådan omvandling. Den har fokuserat på att snabbt få människor i jobb, men även att ta in fler aktörer i processen.

– Nu har vi en annan typ av arbetslöshet som kräver en annan typ av insatser och då måste man titta på systemet utifrån den situationen.

Therese Svanström vill i stället att arbetsmarknadspolitiken ska satsa mer på utbildningslösningar, som i dagsläget sätts in först efter något år. Vi behöver också identifiera dem som riskerar långtidsarbetslöshet betydligt tidigare, tycker hon.

A-kassan behöver breddas och höjas

A-kassan behöver också bli tryggare, dels genom att omfatta fler, dels genom en rimlig nivå på ersättningen. Särskilt egenföretagare har haft svårt att uppfylla kraven för a-kassan, trots att det finns en a-kassa för egenföretagare, berättar Therese Svanström.

– En breddning av a-kassan behövs, både genom bredare kvalifikationsregler och högre i tak under den tid du är arbetslös.

Hon trycker också på att TCO-medlemmars kompetenser behöver tas vara på. För samhällets skull gäller det inte bara att få personer i arbete, utan att få personer i rätt arbete.