Foto: Pressbild / Samhall

Arbetsmarknad

Samhall har sedan 80-talet hjälpt människor till arbete. Förra året resulterade i rekordsiffror, och det hoppas företaget göra även i år. Misstankar om bakomliggande orsaker kritiseras dock av företagsalumn.

En positiv utveckling på arbetsmarknaden har påverkat arbetarna på Samhall. Under 2016 var det rekordmånga som lämnade företaget för en annan arbetsgivare.

Fler och fler får jobb efter Samhall

Målet för 2018 har redan höjts och optimismen hos företagets ledning är stor. Företagets vd, Monica Lingegård, ser två möjliga orsaker till utvecklingen.
– Dels är det konjunkturen, att det är efterfrågan på arbetskraft, dels ett ökat socialt ansvarstagande – att fler företag vågar titta på fler grupper när de rekryterar, säger hon.
Förra året kom nästan 1 300 arbetande in på den traditionella arbetsmarknaden via Samhall. Förhoppningen för i år är att 1 500 till ska få göra samma resa.

Företaget hjälper människor i arbete

Syftet med Samhall är, som de själva beskriver det, att hitta ”rätt person till rätt arbete”. Det gör att personer med funktionsvariationer får arbetsmöjligheter som passar deras förutsättningar. I utbyte får Samhall ett lönebidrag från staten för de dem anställer.
Vem Samhall ska hjälpa avgör Arbetsförmedlingen. De bestämmer arbetsförmågan hos varje person, och avgör därmed om åtgärder behövs.
Målet är att minst 40% av de som anställs har någon form av psykisk eller neurologisk funktionsnedsättning.

Samhalls metoder har tidigare kritiserats

Allt som sägs om Samhall är dock inte ros. Tidigare undersökningar har visat att Samhall anställer allt färre, som dessutom har mer lätthanterliga problem, något som kan påverka statistiken i en positiv riktning.
Den tidigare ordföranden, Marcus Storch, såg år 2016 inte positivt på företagets utveckling sedan sin avgång.
I en intervju med Svenska Dagbladet berättade han då om sin vision om ett samhälle där de utsatta får meningsfulla sätt att bidra. Exempel på meningsfulla arbetsuppgifter var det då ont om i Storchs ögon.
– Det finns exempel på när utvecklingsstörda får sortera spikar. Dagcentrens anställda skakar sedan om i lådorna på kvällarna. Så börjar det om dagen efter, sade han.