Arbetsmarknad

För snart två år sedan beslutade sig Storbritannien för att lämna EU. Ett Storbritannien utanför EU kan drabba den svenska exporten hårt. Risken finns att tusentals svenska jobb går förlorade.

För att utträdet ur EU ska bli så ordnat som möjligt har Storbritannien och EU kommit överens om en övergångsperiod som sträcker sig till slutet av 2020.

Besvärliga frågor om brexit väntar Storbritannien

Hur förhållandet mellan Storbritannien och EU kommer vara efter utträdet är fortsatt oklart. För att utträdet ska bli så ordnat som möjligt är det många besvärliga frågor som måste lösas. En känslig fråga är hur en gräns ska upprätthållas mellan EU-landet Irland och Nordirland i Storbritannien.
Skulle brexit-samtalen fallera skulle det mycket väl kunna leda till ett ”hårt brexit”. Med det menas att Storbritannien inte bara lämnar EU, utan även den inre marknaden med sin fria rörlighet för kapital, varor, tjänster och människor.
– Alla de svåra förhandlingarna – vad vi ska göra med tullar, lagstiftning, och alla de sakerna – är mycket problematiska, säger James Nixon, europeisk chefsekonom på Oxford Economics, i en rapport som SvD tagit del av.

Tusentals svenskar kan förlora jobbet på grund av brexit

Skulle samtalen fallera och det skulle leda till ett ”hårt brexit” skulle det vara mycket dåligt för Sveriges, men framförallt Stockholms ekonomi. Detta har att göra med att svensk export skulle beläggas med höga tullar. Detta är extra problematiskt då Storbritannien idag är Sveriges fjärde största exportmarknad. Och i Stockholm exporterar man mer till Storbritannien än till något annan land.
Enligt Stockholms handelskammare riskerar ”hård brexit” leda till att 8 200 svenskar mister jobben, varav en fjärdedel i Stockholm. Även svensk BNP skulle bli lägre, cirka 0,3 procentenheter fram till slutet av 2020. Det är mer än i de flesta andra länder i EU. Man räknar med att priset för svensk export skulle öka med fem procent vilket innebär lägre löner när företagen tvingas minska sina kostnader.

Storbritanniens ekonomi har försvagats

Exporten till Storbritannien har inte ökat i samma takt sedan man röstade för att lämna EU. Det beror bland annat på att Storbritanniens ekonomi inte vuxit på samma sätt som innan folkomröstningen. På grund av den oro som finns kring brexit har pundet försvagats. Att valutan är svag leder i sin tur till att det blir dyrare att köpa varor från länder som Sverige. Mycket tyder på valutan kommer vara svag i några år framöver.
– Storbritannien är en liten ekonomi som handlar med en ekonomi som är stor som en hel kontinent, så ingen annan kommer att drabbas lika mycket, säger James Nixon.