Sveriges riksdag plenisalenArbetsförmedlingen tvingas säga upp 4 500 i och med den nya budgeten. Foto: Angela Cini

Arbetsmarknad

De kraftiga neddragningarna i M- och KD-budgeten gör att arbetsförmedlingen tvingas varsla 4 500 tjänster skriver tidningen Arbetet. Vidare finns det skrivningar att Arbetsförmedlingen kommer reformeras i grunden.

Som ett resultat av de kraftiga neddragningarna i M- och KD-budgeten varslar nu Arbetsförmedlingen om uppsägning av 4 500 tjänster.

Vet inte vilka som berörs av uppsägningarna

Enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg är det ett tungt beslut de fått ta och de som sägs upp kommer få allt stöd de behöver från bland annat Trygghetsstiftelsen.

Arbetsförmedlingen varnade redan i december när budgeten röstades igenom att detta fanns en risk att man skulle behöva säga upp så pass många som 4 500 personer.

Att varslet blir så pass stort beror på att de flesta anställda har uppsägningstider och besparingarna kommer först att slå igenom vid årets slut.

Enligt Sekos ordförande på Arbetsförmedlingen Gunnar Carlsson, utgår de från turordningen i uppsägningen. Tyvärr så vet de inte än vilka som berörs av detta då det dessvärre inte finns någon turordningslista.

Kraftiga besparingar gör att myndigheten vill låna från budgeten till 2020

Besparingarna för arbetsförmedlingen under 2019 motsvarar en minskning av förvaltningsbudgeten med 800 miljoner kronor, inklusive kostnader för personal, jämfört med 2018. Myndigheten har tidigare gått ut med att det kan bli aktuellt med återanställningar under 2020.

För att kunna dämpa besparingarna har myndigheten begärt att få låna pengar från budgeten 2020 men i den frågan har man ännu inte fått något svar.

Vidare finns det skrivningar i överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden.

Enligt Mikael Sjöberg kommer januariavtalet innebära stora förändringar för Arbetsförmedlingen. Uppdragen kommer bli smalare och mer fokuserade. Den digitalisering och förnyelse myndigheten genomfört har skapat en god grund för att fortsätta leverera bra resultat.