fasad på danderyds sjukhus och huvudbyggnaden på södersjukhusetDanderyds sjukhus och Södersjukhuset kommer tillsammans att varsla 200 tjänster. Foto: Johan Aldegren/Danderyds sjukhus och Fotogruppen Södersjukhuset/Södersjukhuset

Arbetsmarknad

Danderyds sjukhus och Södersjukhuset i Stockholm varslar tillsammans 200 tjänster, efter att patientantalet har sjunkit efter omstruktureringar. I första hand är det undersköterskor, läkare och administrativ personal som drabbas, men neddragningen kommer även att påverka övrig personals arbetsmiljö, skriver Vårdfokus.

För några veckor sedan meddelades att Karolinska universitetssjukhuset varslar 600 tjänster. Nu kommer ytterligare besked om varsel från två sjukhus i Stockholm, nämligen Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Totalt 100 tjänster försvinner på vardera sjukhus.

Oklart vilka yrkesgrupper som drabbas

Södersjukhuset kommer att dra ner på tjänster för undersköterskor, läkare och administrativ personal. Det är dock oklart hur många anställda det blir som drabbas.

Danderyds sjukhus har inte uppgett vilka slags tjänster som kommer att varslas. Däremot uppger de att all personal kommer att påverkas av förändringen, men att de i första hand kommer att dra ner genom naturliga avgångar och inte bara uppsägningar.

Orsaket till varslet är ett behov av att spara pengar. Södersjukhuset kommer att gå omkring 130 miljoner kronor back det här året, och Danderyds sjukhus 156 miljoner back. Båda sjukhusen räknar med närmare 300 miljoner back nästa år, det vill säga dubbelt så mycket som i år.

Sjuksköterskor drabbas indirekt

Varslet ser inte ut att direkt drabba sjuksköterskor eller andra yrkesgrupper som hör till Vårdförbundets fackområde. Ändå är förbundet oroliga över vilka följder som förändringen kommer att få, enligt Dorieth Sone Zidaric, barnmorska och huvudskyddsombud på Danderyds sjukhus.

– Även om varslet inte kommer att beröra Vårdförbundets grupper direkt, så drabbas vi ändå när undersköterskor, läkare, kökspersonal och administrativ personal försvinner. Andra måste ju göra deras jobb.

Varslet kan dessutom påverka de lönesatsningar på yrkesskickliga som förbundet tidigare har förhandlat fram. Tjänsterna sägs upp för att spara in pengar, men frågan är om det finns tillräckligt med medel för att ge de avtalade lönepåslagen.

Omstrukturering har lett till färre sjukhuspatienter

De senaste åren har Region Stockholm satsat på att vården ska flyttas närmare patienten. Det har lett till att besöksantalet i regionvården har ökat med tre procent på tre års tid. Samtidigt har dock besök inom slutenvården minskat med lika mycket under samma period.

Det innebär att sjukhusen har färre patienter än tidigare, med följden att de behöver klara sig med färre medarbetare.

Region Stockholm har också gett besked om neddragningar i den centrala hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Där rör det sig om mellan 60 och 70 tjänster, vilket motsvarar 10 procent av medarbetarna. 20 procent av konsulttjänsterna kommer också att försvinna.