Arbetsmarknad

Många upplever idag en ständig stress på jobbet med mycket att göra på kort tid. Men med rätt planering och en strukturerad arbetsdag kan stressen minska avsevärt. Vi ger dig tips på vad du kan göra för att underlätta din arbetsdag.

Övertidsarbete, nedstämdhet eller att du hoppar över raster och luncher är tecken på att du upplever stress. Det finns till och med idag arbetstagare som känner hur stressen ökar trots att de går ned på deltid. Anledningen är att många känner att de ska hinna med samma arbete på kortare tid. För att må bra på jobbet är det därför viktig att minska på stressen. Här är fem tips på hur du gör det.

1. Planera inför nästkommande vecka

Lägg cirka en halvtimme i slutet på veckan till att planera nästkommande arbetsvecka. Du får då ett hum om vad som ska göras och du kan slappna av under helgen när du vet att kommande vecka redan är planerad. När måndagen sedan kommer vet du vad som ska göras.

2. Schemalägg arbetssysslorna

Sätt upp en start- och sluttid även för andra arbetsuppgifter för att strukturera upp arbetet på ett bra sätt. De flesta är noga med att hålla koll på tiderna när det gäller möten men inte lika bra när det gäller andra arbetssysslor.
Tips! Många människor har en tid under dagen de är som mest produktiva. Planera därför in det viktigaste under den tiden.

3. Lägg inte energi på sådant du inte hinner med

Hinner du inte med en arbetsuppgift kan det vara bra att släppa den för stunden. Att lägga massa energi på något du inte hinner med kan skapa ett stressmoment. Det kan även vara bra att klargöra för kollegorna och chefen vad de kan förvänta sig av dig.

4. Schemalägg tid för mejlen

Meddelanden av olika slag haglar in på vår telefoner och datorer varje dag. Det är dock sällan som innehållet är så viktigt att du behöver svara på en gång. För att undvika stress kan det därför vara bra att schemalägga tid för mejlen istället för att svara varje gång du får en ny notifikation.

5. Bli inte kontrollerad av ditt schema

Bara för att du schemalagt dina arbetsuppgifter betyder det inte att du inte kan göra ändringar. Dyker något oförutsett upp som du behöver ta tag i ska du absolut göra det.