En bild på en ung tjej som arbetar på café

Arbetsmarknad

Arbetslösheten hos den unga delen av befolkningen fortsätter att minska. Bara det senaste året har antalet inskrivna hos Arbetsförmedlingen sjunkit med 7 000 personer. Totalt är 8,8 procent unga i Sverige arbetslösa.

Andelen arbetslösa i åldrarna 18 till 24 år som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen fortsätter att minska. För ett år sedan var 55 000 personer inskrivna hos myndigheten, idag har den siffran sjunkit med 7 000 personer till 48 000 personer.
Arbetsförmedlingens analyschef, Annika Sundén, menar att det är ett tecken på en fortsatt stark arbetsmarknad och att det råder brist på arbetskraft.
– De flesta unga är arbetslösa i korta tider, de rör sig mellan arbetslöshet och anställning i mycket större utsträckning än andra åldersgrupper, säger Annika Sundén.

Arbetslösheten för män sjunker snabbare

Totalt är 8,8 procent av den unga delen av befolkningen arbetslös, för ett år sedan var den siffran 10,3 procent.
Det senaste året kan man även konstatera att arbetslösheten för män sjunker snabbare än vad den gör för kvinnor. Trots det är det fortsatt vanligare att män är arbetslösa än kvinnor. 60 procent av alla unga arbetslösa är män.
Idag är 7,3 procent av unga kvinnor medan den siffran är 10,3 procent för männen. En stor del av unga arbetslösa, 44 procent, är utrikes födda.

Svårare att få jobb utan utbildning

Det finns en tydlig koppling mellan utbildningsnivå och möjlighet att få jobb. De unga som har svårt att få jobb saknar ofta utbildning. Annika Sundén berättar att gymnasieutbildning är en tydlig vattendelare där en person med gymnasieutbildning har mycket lättare att få jobb än en utan.
Överlag är det dock inte bara arbetslösheten för unga som har minskat. Arbetslösheten i stort har minskat från 7,4 procent till dagens nivå på 6,9 procent. Totalt är 182 309 svenskar arbetslösa.