Studerande

Unionen har de senaste tio åren rekryterat medlemmar i rekordhastighet. I snitt har man fått in 20 000 nya medlemmar per år, något som få andra fackförbund lyckas med. I år verkar dock de nya medlemmarna ha minskat något, totalt ökade fackförbundet med 5000 personer under 2017.

Unionen växer rekordartat

Unionen som började sin verksamhet 2008 genom en sammanslagning av två dåvarande fackförbund har sedan dess blivit Sveriges största fackförbund. Anledningen till att Unionen bildades vara att man ansåg att gränsen mellan privat och offentlig sektor hade minskat till den grad att man ville organisera båda delarna i samma förbund. Modellen har visat sig mycket lyckad och man har redan 10 år senare lyckats bli Sveriges största fackförbund.

Visste du? Unionen startade så sent som 2008 men är redan Sveriges största fackförbund.

Unionens främsta styrka har redan från start varit deras aktiva rekrytering. Sedan 2008 har man i snitt fått 20 000 nya medlemmar per år, något som få andra fackförbund lyckats med. Den grupp som växer snabbast är studenterna, något som Unionen är mycket positiva till. Detta eftersom studenter har hela sitt yrkesverksamma liv framför sig samt att de tidigare har varit mycket svåra att organisera i ett fackförbund.

Minskad tillväxt beror främst på att fler lämnar förbundet

Trots att Unionen även i år lyckades växa så var det en kraftig minskning mot föregående år. Anledningen till att färre anslöt sig i förbundet i år beror främst på att flera medlemmar valde att lämna. Av de som valde att lämna uppskattade man att hälften bytt sektor och därför inte har någon anledning att vara anslutna till Unionen. Den övriga delen är fortfarande yrkesverksamma och är därför fortfarande intressanta som medlemmar.

Varför dessa medlemmar har valt allt lämna är något man även planerar att undersöka närmare i framtiden. Trots det förhållandevis stora avhoppet så finns det inget som säger att man riskerar att minska i förhållande till övriga fackförbund.

Framtiden för Unionen ljus

Unionen visar en stark ambition att även i framtiden vara Sveriges ledande fackförbund. Dels håller sig Unionen relevanta genom att ha en konstant pågående rekrytering, men även genom att erbjuda flera förmåner och tjänster. Exempelvis erbjuder man idag medlemsrabatterade försäkringar och juridiska tjänster. Utöver det erbjuder man en inkomstförsäkring som kompletterar försäkringen från a-kassan.

Förutom fördelar för den som är yrkesverksam har Unionen en mycket utbredd studentverksamhet, något som de själva framhåller som en styrka. Ett fackförbund med unga medlemmar är nämligen ett fackförbund som har intäkter en lång tid framöver.