Kvinna lutar sig över bord med hakan på händerna och tittar på mobilskärm.Enligt IAF har Unionens a-kassa en genomsnittlig handläggningstid på sju veckor. Många har dock behövt vänta ännu längre på besked. Foto: Joy_Studio/Shutterstock.com

A-kassa

Unionens a-kassa lyckades få ner sina långa handläggningstider i slutet av 2023, men nu har de genomsnittliga väntetiderna börjat öka igen. IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) har därför beslutat att ännu en gång starta ett tillsynsärende mot a-kassan. Det skriver Kollega.

Efter att den genomsnittliga väntetiden hos Unionens a-kassa landade på tio veckor i september förra året startade IAF ett tillsynsärende mot a-kassan. Kravet från myndigheten var att Unionen skulle få ner väntetiderna till fem veckor innan årsskiftet för att inte förlora hela eller delar av statsbidraget.

I december hade Unionens a-kassa lyckats få ner de genomsnittliga väntetiderna till fyra veckor, men nu har väntetiderna börjat stiga igen. IAF kommer därför ännu en gång att starta ett tillsynsärende.

Längst väntetid av alla a-kassor

Just nu ligger den genomsnittliga väntetiden hos Unionens a-kassa på sju veckor, vilket enligt IAF är den längsta väntetiden av alla Sveriges a-kassor. Men sju veckor är alltså den genomsnittliga väntetiden, och många medlemmar har fått vänta ännu längre än så på besked.

Fler som söker ersättning och längre ersättningsperioder

Kollega har i en tidigare artikel pratat med Harald Peterson, kassaföreståndare på Unionens a-kassa, som menar att de långa handläggningstiderna främst beror på att det är fler som ansöker om ersättning. Eftersom läget är tuffare på arbetsmarknaden blir också ersättningsperioderna längre.

Öppnar nytt kontor i Örebro

För att kunna hantera det ökade inflödet av nya ärenden håller Unionens a-kassa på att öppna ett nytt kontor i Örebro, som ska avlasta kontoren i Malmö och Stockholm. Harald Peterson berättar att kontoren kommer att samarbeta och att det just nu pågår en utbildningsinsats för nyanställda medarbetare. Enligt Peterson kommer detta att minska handläggningstiderna på sikt.