Taxiskylt på bil i fokus med blurrad trafik i bakgrunden.Hos Transports a-kassa fortsätter utbetalningarna att minska. Foto: Jaromir Chalabala/Shutterstock.com

A-kassa

Under det första kvartalet 2022 började utbetalningarna från a-kassan att öka igen efter en längre period med nedgångar. Men hos Transports a-kassa har den nedåtgående trenden fortsatt, vilket kassaföreståndaren Eva Ekström tror beror på att många i pandemi-utsatta branscher nu har fått jobb igen. Det skriver Transportarbetaren.

Trycket på landets a-kassor har varit högt under pandemin, och i början av utbrottet ökade utbetalningarna markant. I slutet av 2020 minskade utbetalningarna igen, men under det första kvartalet 2022 vände den trenden och man noterade en ökning på 0,3 procent jämfört med den föregående tremånadersperioden.

Men det gäller inte för Transports a-kassa. Här fortsatte utbetalningarna att minska under årets första tre månader och i dag är nivån till och med något lägre än innan pandemins utbrott.

Många i utsatta branscher har fått jobb igen

Eva Ekström, kassaföreståndare för Transports a-kassa, tror att en förklaring till den fortsatta minskningen är att det är många i hårt pandemi-utsatta branscher som nu har fått jobb igen. Till exempel inom taxi och flyg.

Tappar cirka 100 medlemmar varje månad

Transports a-kassa var en av ytterst få som inte tappade några medlemmar förra året, och vid årsskiftet 2021/2022 låg medlemsantalet på 97 903. Nu i år har dock medlemsantalet gått ner, och enligt Eva Ekström tappar de cirka 100 medlemmar varje månad. Men då ska man tänka på att detta är ett tapp från en hög nivå.

Byte av yrke kan vara en av orsakerna till varför vissa väljer att lämna Transports a-kassa, men även på att det finns viss tilltro till att politikerna agerar om en situation liknande krisen under pandemin skulle uppstå igen. Eva Ekström tar regeringsbeslutet om lättade medlemsvillkor som exempel.

Viktigt att vara medlem i a-kassan

Enligt Tomas Eriksson, Sveriges a-kassors kanslichef, ska man dock passa sig för att förlita sig helt på lösningar av det slaget. Han menar att trendbrottet med ökande utbetalningar överlag visar på hur viktigt det är att vara med i a-kassan för att kunna känna sig trygg i sitt arbetsliv.