Foto: Stefan Holm / Shutterstock.com

Politik

Det var under förstamajfirandet som Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt presenterade förslaget om att göra a-kasseavgiften avdragsgill. Vänsterpartiet vill att fler ska få möjlighet att vara med i a-kassan och Sjöstedt håller även med regeringen i deras förslag om höjda pensioner.

I dagsläget är färre än 70 procent av Sveriges arbetskraft med i a-kassan. Allra lägst är siffran bland unga.
Om antalet medlemmar i a-kassan skulle öka blir lönerna lättare att höja för alla. Nu när medlemmarna är färre är risken högre för att arbetslösheten leder till fattigdom.
Är detta en utveckling som fortskrider kan förtroendet för systemet komma att förloras och arbetslöshetsförsäkringens legitimitet minskas, menade Jonas Sjöstedt i förstamajtalet som hölls i Stockholm.

Vill stärka skyddet vid arbetslöshet

Förslaget om att göra a-kasseavgiften avdragsgill på deklarationen skulle kosta regeringen runt 1,25 miljoner kronor om året. Det innebär en skattereduktion på 25 procent av avgiften. Den tidigare avdragsrätten togs bort under den borgerliga regeringen.
Med Vänsterpartiets nya förslag skulle en butiksanställd med Handels a-kassa få en minskad avgift med 400 kronor om året.
– Det här kan göra att fler går med i a-kassan och vi menar att det är ett samhällsintresse att människor har ett starkt skydd vid arbetslöshet, säger Sjöstedt till DN.

Hoppas på att fler går med i facket

I samband med att a-kassan skulle få fler medlemmar hoppas Jonas Sjöstedt även på att fler blir medlemmar i fackliga föreningar. Han menar att det finns ett tydligt samband mellan bättre arbetsvillkor och facklig organisering, då många både jobbar och är engagerade fackligt samtidigt ökar chansen för förbättrade löner och villkor på sikt.
Under talet tog Sjöstedt även upp allas rätt till ett tryggt arbetsliv och rätten till ett heltidsjobb.
– Vi lovar — bort med allmän visstid, rätt till heltid och slut på missbruket av bemanningsföretag, säger Sjöstedt.

V stödjer S förslag om höjning av inkomstpensionen

Tidigare under dagen lade statsminister Stefan Löfven fram förslaget om höjda ersättningar för de som inte har en inkomstpension som räcker, trots ett långt arbetsliv. Ett vallöfte som får stöd från Sjöstedt.
– Det är på tiden och helt nödvändig fördelningspolitik, säger Sjöstedt till DN.
Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen försökt få genom en höjd garantipension, men misslyckats.