Bekymrad kvinna sitter vid bord och tittar ner på mobil.Varierade handläggningstider bland Sveriges a-kassor, där man i vissa fall får vänta i upp till nio veckor på ett besked. Foto: fizkes/Shutterstock.com

A-kassa

De genomsnittliga handläggningstiderna hos Sveriges a-kassor är relativt långa överlag, där man i många fall får vänta mellan fem och sju veckor på ett besked om ersättning. Men vissa a-kassor har ännu längre väntetider än så, till exempel Unionens som har ett snitt på nio veckor. Det rapporterar SvD Näringsliv/TT och Unionens fackförbunds medlemstidning Kollega.

Väntetiderna för besked om ersättning varierar bland a-kassorna, men i de flesta fall får man räkna med en handläggning på mellan fem och sju veckor. På vissa håll får man som medlem dock vänta ännu längre än så på att få ett besked.

Unionen och LIVS har längst väntetider

Unionen är “värst” med en genomsnittlig handläggningstid på nio veckor, rapporterar förbundets medlemstidning Kollega som i sin tur hämtat siffror från IAF (Inspektionen för arbetslöshetskassorna). Hos Livsmedelsarbetarnas a-kassa får man i genomsnitt vänta i åtta veckor på besked.

Flera orsaker bakom de långa väntetiderna hos Unionen

Kollega har pratat med Harald Peterson, kassaföreståndare på Unionens a-kassa. Han menar att det finns flera orsaker bakom de långa väntetiderna, men att det framför allt har att göra med deras nya system för ärendehantering i kombination med en ovanligt hög personalomsättning.

Har tagit in extern hjälp för att snabba på handläggningen

Enligt Kollega vittnar även många av medlemmarna i Unionens a-kassa att det har varit svårt att nå fram till supporten. Harald Peterson menar att det har blivit lite av en ond cirkel; ju fler som får vänta på besked, desto fler ringer och då blir också kön längre.

Nu har man dock tagit in extern hjälp för att kunna bemanna telefonerna, och även rekryterat personal inför hösten. Harald Peterson beskriver förutsättningarna för att vända den negativa trenden som goda, men tillägger att det dock kommer att bli en viss eftersläpning i statistiken då man tar hand om de äldsta ärendena först.