Foto: connel / Shutterstock.com

A-kassa

Arbetslösheten ligger på farliga nivåer och allt för få är försäkrade om olyckan är framme. Efter 2007 är det många som valt att lämna a-kassan, och de verkar inte vara på väg tillbaka. Nu varnar EU att varannan arbetslös svensk riskerar att hamna i fattigdom.

Svenskarna är missnöjda med a-kassan

Folksam har gjort en undersökning om svenskarnas arbetslöshet, och deras inställning till a-kassan. Våren 2015 var över 400 000 svenskar arbetslösa. Innan 90-talet hade detta, enligt Folksam, kallats för massarbetslöshet. Även om framtiden ser ut att sätta fler i arbete, är den nuvarande situationen beklaglig.

Andelen svenskar anmälda till a-kassan ökade knappt en procent det senaste året.

Statistiken överensstämmer med prognosen. Folksam presenterar siffror som visar att var tredje svensk är helt oförsäkrad inför en eventuell arbetslöshet. Siffran på andelen försäkrade ligger stabilt på ca 67 procent. Anledningen till att det är oroande är att arbetsmarknaden växer, medan medlemmarna i a-kassan inte gör det.

Efter tappet 2007 har den inte återhämtat sig

Efter att villkoren för a-kassan ändrades 2007 och avgiften höjdes tappades många medlemmar. Nära en halv miljon medlemmar valde att lämna a-kassan, och många av dem skaffade istället kompletterande försäkring hos sina fackförbund.

A-kassan tycks fortfarande inte ha återhämtat sig efter nedgången. Statistiken visar att det idag enbart är 30 procent av de arbetslösa som får en ersättning motsvarande 80% av den tidigare lönen. Under tidigt 2000-tal var siffran så hög som 75 procent.

Varannan arbetslös riskerar att hamna i fattigdom

Det bristfälliga skyddsnätet blir tydligt i statistiken. Europeiska Unionens statistikbyrå (Eurostat) presenterar nya siffror som visar att drygt hälften av alla arbetslösa i Sverige riskerar att bli fattiga. Undersökningen är gjord på svenskar mellan 16 och 64 år. Samma undersökningar har även gjorts av Eurostat samtliga europeiska länder.

Deras definition av fattig innebär att en individ enbart får 60% av landets genomsnittsinkomst att röra sig med, när diverse ekonomiska bidrag är inräknade.

Internationellt sett är Sverige inte i fas med förväntningarna. Resten av Norden rankas i topp, med Finland i ledning. Sverige ligger istället 23:e plats och därmed under genomsnittet för Europa.