A-kassa

Enskilda företagare kan stå inför betydande konsekvenser ekonomiskt. Uppgifterna som grundar sig i att upp till hälften av småföretagarna i Sverige inte är medlemmar i A-kassan. Det visar siffror i en ny analys utförd av Swedbank.

Under onsdagen lanserades analysen som bygger på en undersökning utförd av Sifo samt statistik som man har specialbeställt från Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen. Där har Swedbank kunnat urskilja siffror på att endast 48 procent av Sveriges småföretagare under 65 år är medlemmar i någon a-kassa.
I jämförelse med kategorin samtliga sysselsatta, där 70 procent är medlemmar i a-kassan, har de egenföretagare som inte är medlemmar i någon a-kassa endast rätt till en ersättning på 365 kr per dag. Medan medlemmar i a-kassan kan få en ersättning omfattande 910 kronor per dag vid arbetslöshet.

Många egenföretagare saknar förtroende för trygghetssystem som a-kassan

En anledning till varför en så stor del egenföretagare inte är medlemmar i någon a-kassa för egenföretagare beror på att en stor del av dem helt saknar förtroende för trygghetssystemen, till skillnad från vanliga anställda. Samtidigt ställs egenföretagarna inför hårdare krav för att få tillgång till arbetslöshetsförsäkringen, till exempel förmånen att vara deltidsarbetslösa.
Swedbanks företagarekonom Johan Kreicbergs förstår egenföretagarnas svårigheter med att ingå medlemskap i a-kassan. Han menar dock att det fortfarande existerar finansierade försäkringar genom arbetsgivaravgifter samt egenavgifter som betalas in av egenföretagaren.

Egenföretagare gynnas inte alltid av a-kassans kompletterande ersättning

Johan Kriecbergs menar också att egenföretagare många gånger inte gynnas av den kompletterade inkomstförsäkringen. Istället väljer företagare att reducera lönen för att den minskade lönsamheten inom företaget inte ska sjunka ännu mer.
När företagaren reducerar inkomsten blir lönen som arbetslöshetsersättningen utgår från lägre vilket i många fall leder till att egenföretagaren inte får någon användning för inkomstförsäkringen. Sedan finns det företagare som väljer att lägga ner sina företag och tar istället risken att uteslutas från a-kassan, då minskar ersättningen från inkomstförsäkringen eller försvinner helt.