Postnords kontorAllt mindre brevhantering på Postnords kontor gör att bemanningen nu ska ses över. Foto: Stig Alenas/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Postnord kommer under året att se över bemanningen på sina kontor på olika platser i landet. Hur stora förändringarna blir vet man inte ännu, men personalstyrkan som arbetar med brevhantering kommer att minska, skriver Sekotidningen.

Mängden brev som hanteras på Postnords kontor blir allt mindre. Även om det istället skickas mer paket än tidigare, kompenserar inte detta för det arbete som försvinner med den minskande brevhanteringen.

Av den anledningen kommer Postnord att se över sin verksamhet och vilka förändringar de kan göra för att effektivisera sitt arbete och ta bättre vara på sina resurser. Förutom ekonomiska besparingar handlar översynen också om kvaliteten på arbetet, medarbetarnas arbetsmiljö och kundernas upplevelse.

–Vi måste ta hänsyn till helheten, säger Mathias Krümmel, produktionschef för Postnord.

Kommer att minska på personal

Kontoren ska bland annat se över arbetssätt, antal personal och vilka besparingar som kan göras. Utifrån detta ska de sedan formulera förslag på förändringar som lämnas till huvudkontoret.

Exakt vilka förändringar som kommer att att ske är ännu oklart, och det kommer att se olika ut på de olika kontoren. Det man vet i nuläget är att personalen som arbetar med brevhantering kommer att bli färre.

Nedskärningen på brevhanteringen kommer att lösas på olika sätt. Enligt Mathias Krümmel har Postnord behov av lastbilschaufförer och kan erbjuda personal som påverkas att ta lastbilskörkort. I Stockholmsområdet har man också pratat om att lösa nedskärningen genom till exempel förtidspension och färre visstidsanställningar.

Omställningen behöver gå rätt till

Den fackliga organisationen Seko kommenterar hur viktigt det är att översynen görs med ansvar och att facket blir involverat i processen.

–Vi värnar om jobben och att så många som möjligt kan arbeta kvar, på heltid och med en bra arbetsmiljö. Om det blir en omställning så ska den vara så omsorgsfull som möjligt, säger Daniel Hansen i Seko postens styrelse.