Fördelaktigt att bli medlem redan som student

A-kassa för studenter är ett bra val för dig som pluggar. Eftersom du måste varit medlem i en a-kassa en tid innan du kan ersättning hinner kvalifikationstiden förmodligen löpa ut medan du studerar. På så sätt kan du få ersättning från a-kassan direkt efter din examen, förutsatt att du har uppfyllt arbetsvillkoret. Däremot kan du i regel inte få ersättning från a-kassan medan du studerar.

Många a-kassor är inriktade på särskilda yrkesområden. Om du vill bli medlem i en a-kassa som student ska du utgå från det yrkesområde du studerar inom. Det finns även fristående a-kassor om du vill gå med i en a-kassa som inte har någon anknytning till en intresseorganisation.

Tips! Vissa a-kassor har nära samarbeten med fackförbund där du även kan få rådgivning i relevanta frågor under din studietid.

Det råder stor konkurrens om arbeten och det är inte självklart för alla att få en anställning direkt efter examen. Genom att vara med i en a-kassa kan du ha rätt till ersättning direkt efter dina studier.

Ersättning i samband med studier

Grundregeln säger att en student kan anses vara arbetslös om utbildningen har avslutats (utbildningen är fullföljd) eller avbrutits (du har hoppat av utbildningen och har inga konkreta planer på att avsluta den eller påbörja en ny). Det finns dock 3 undantag från regeln:

  1. Deltidsstudier. Om du studerar på deltid, högst 50 % av heltid, kan du i vissa fall få ersättning parallellt med studierna under högst 20 veckor per ersättningsperiod.
  2. Utbildning för att underlätta arbetssökande. Om du deltar i en utbildning eller aktivitet på hel- eller deltid för att få en orientering om olika yrken och utbildningsvägar eller för att underlätta för dig att få arbete. Det kan exempelvis gälla en utbildning hos Trygghetsrådet och finns möjlighet att få a-kassa i högst 15 dagar per ersättningsperiod
  3. Heltidsstudier i samband med heltidsarbete. Om du har studerat på heltid och samtidigt haft ett heltidsjobb i minst 15 veckor och därefter blir arbetslös från heltidsjobbet. I detta fall finns det möjlighet att få a-kassa samtidigt med studierna under högst 20 veckor per ersättningsperiod.

Om du får studiestöd och form av bidrag och/eller lån från CSN kan du inte få ersättning från a-kassan.

Tänk på! Du kan inte få ersättning under sommaruppehållet om du ska fortsätta studera till hösten. Du räknas nämligen inte som arbetslös så länge du har en pågående utbildning.

Ersättning efter avslutade studier

Det finns vissa möjligheter att få a-kassa efter dina studier, förutsatt att du uppfyllt arbetsvillkoret och de andra villkoren för att få ersättning. Alla månader med minst 60 timmars arbete räknas med i arbetsvillkoret, även sommarjobb och extrajobb.
Du har en kvalifikationstid på tolv månader bakåt i tiden på dig att klara arbetsvillkoret. Har du studerat på heltid kan kvalifikationstiden förlängas med samma antal månader som du studerat om något av följande gäller för dig:

  • Du avslutade studierna efter att du fyllt 25 år eller
  • Du var yngre än 25 år när du avslutade studierna, men innan studierna arbetade du heltid i minst fem månader.

Den tiden kallas då överhoppningsbar. Maximalt kan fem år hoppas över. Läs mer om överhoppningsbar tid och vad som krävs för att få ersättning från a-kassa.
Det här gäller bara om du har avslutat dina studier, det vill säga antingen om du gått färdigt din utbildning eller bestämt dig för att hoppa av studierna helt. Tar du studieuppehåll och tänker ta upp studierna igen längre fram kan du inte få a-kassa under uppehållet.