A-kassa för utlandsarbetare

Som utlandsarbetare får du som regel a-kassa i det land du arbetar i. Om du arbetar utomlands i ett annat europeiskt land än Sverige, Danmark eller Finland brukar du automatiskt bli medlem i landets a-kassa när du tjänar pengar och betalar skatt. I Sverige, Danmark och Finland gäller dock andra regler som innebär större frihet att välja vilken a-kassa du vill gå med i.

Vilken a-kassa beror på var du bor och arbetar

Bor du i Sverige och arbetar i ett annat EU/ESS-land men återvänder till Sverige minst en gång varje vecka, räknas du enligt EU-reglerna som gränsarbetare. Som gränsarbetare ska du ansöka om a-kassa i det land du bor i om du blir helt arbetslös.

Tips! I Sverige, till skillnad från majoriteten av övriga europeiska länder, får du välja fritt vilken a-kassa du vill gå med i.

Ska du bo i Sverige och arbeta utomlands bör du alltid kontakta den a-kassa du är eller vill bli medlem i att ta reda på vad som gäller för dig. Du kan även läsa mer om vad som gäller vid arbetslöshetsförsäkring för nordiska länder.

A-kassa för dig som arbetar i Danmark

Om du bor och arbetar i Danmark fungerar systemet med a-kassa nästan på samma sätt som i Sverige. Det finns flera olika a-kassor, arbejdsløshedskasser, som ofta är knutna till en eller flera fackförbund. A-kassorna finansieras genom medlemsavgifter och arbetsmarknadsbidrag.

En dansk a-kassa kan hjälpa dig med:

  • Utbetalning av dagpenge (arbetslöshetsersättning), feriedagpenge (semesterersättning när du får utbetalt a-kasseersättning) och så kallad efterløn
  • Samtalsvägledning
  • Kontakt till jobcentre (danska motsvarigheten till Arbetsförmedlingen)
  • Uppsökande av arbeten för att hjälpa till anställning

Avgiften för en dansk a-kassa varierar, men ligger som regel på 400-500 kr/månad. Detta liknar mer ett medlemskap i ett fackförbund och a-kassa, än bara a-kassa, vilket är varför det priset är högre. Många danska a-kassor erbjuder dessutom rådgivning, kurser och personlig coachning.

A-kassa för gränspendlare till Danmark

Om du ska bo i Sverige och arbeta i Danmark är det fördelaktigt att teckna en inkomstförsäkring hos Accept via deras samarbetspartner N.I.S.H Forsikringsservice A/S. Det är en särskild arbetslöshetsförsäkring anpassad för gränspendlare.

A-kassa för dig som arbetar i Norge

Folketrygden är namnet på den norska a-kassan och den är en del av det norska socialförsäkringssystemet. Du blir automatiskt medlem i folketrygden när du arbetar och betalar skatt i Norge vilket innebär att du inte behöver ordna med a-kassa. För att ha rätt till ersättning från a-kassan i Norge ställs det dock vissa krav på en minimiinkomst samt att du har förlorat minst 50 % av din arbetstid.
Om detta är aktuellt för dig kan du läsa mer om det på NAV:s hemsida för arbetslösa.

A-kassa för dig som arbetar i Finland

För dig som bor och arbetar i Finland finns det precis som i Sverige en allmän grundersättning med en lägre ersättningsnivå och en högre ersättning som bygger på att du är medlem i en finsk a-kassa. Detta innebär att du får någon slags ersättning trots att du inte är medlem i en a-kassa om du blir arbetslös i Finland, men din ersättning blir betydligt högre om du är medlem i en finsk a-kassa. Läs mer om  vilka a-kassor som finns i Finland samt fackförbund i Finland.