Vilken åldersgräns gäller för a-kassa?

Åldersgränsen för a-kassans grundersättning är 20 år medan den inkomstbaserade ersättningen inte har någon nedre åldersgräns. Grundersättning är den ersättning du får trots att du inte är medlem i någon a-kassa, förutsatt att du uppfyller alla villkor för grundersättning och inkomstbaserad ersättning som du kan få om du varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader.

Ditt medlemskap slutar gälla när du är 65

Grundersättningen har en övre och lägre åldersgräns medan den inkomstrelaterade enbart har en övre. Generellt kan man säga att du kan få ersättning när du är mellan 20-65 år. Ditt medlemskap i a-kassa upphör automatiskt att gälla den dagen du fyller 65 år, även om du fortfarande arbetar heltid.

Åldersgränser mellan 20-65 år

Åldersgränserna för ersättningar varierar beroende på vilken ersättning det avser.

Grundersättning:

  • Kan betalas ut tidigast från den dagen du fyller 20 år
  • Rätt till grundersättning upphör vid månadsskiftet innan den månad då du fyller 65 år.

Inkomstrelaterad ersättning:

  • Har ingen nedre åldersgräns
  • Rätt till inkomstrelaterad ersättning upphör vid månadsskiftet innan den månad då du fyller 65 år.

I Sverige gäller försörjningsplikt till dess att du fyller arton år eller dessförinnan ingår äktenskap. Om du studerar på gymnasienivå eller motsvarande kvarstår försörjningsplikten upp till 21-årsdagen.

Hitta de a-kassor som du kan bli medlem i

Du kan inte få a-kassa när du fyllt 65 år

Att du får arbeta efter det att du fyllt 65 år är inget som lagen om arbetslöshetsförsäkring tar hänsyn till. Din rätt till ersättning från a-kassa upphör att gälla vid månadsskiftet innan den månad då du fyller 65 år.

Medlemskapet i a-kassan upphör även att gälla samma dag som du fyller 65 år eftersom att du inte längre har någon nytta av det. Vid a-kassa och pension kommer din ersättning att påverkas, vilket enbart är möjligt innan du fyllt 65 år.

Evelina Grenehed

Skribent

evelina.grenehed@a-kassa.se