Kan jag få a-kassa om jag har aktivitetsstöd?

Nej, du har inte rätt till a-kassa om du har aktivitetsstöd. Om du är berättigad till a-kassa är aktivitetsstödet samma belopp som ersättningen från a-kassan, men du kan inte få båda samtidigt. Aktivitetsstöd får du från Försäkringskassan när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Aktivitetsstöd som arbetslöshetsersättning

A-kassan och Försäkringskassan samverkar i flera ärenden. Att få aktivitetsstöd är också en slags arbetslöshetsersättning men som lämnas ut om du deltar i ett vissa program. Dessa ges ofta från Arbetsförmedlingen som också har en roll i dessa ärenden.

Tänk på! De dagar du får aktivitetsstöd dras av från din ersättningsperiod av a-kassa.

 

För att få högsta möjliga aktivitetsstöd krävs det att du varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader. Om du funderar på att gå med i en a-kassa bör du därför göra fort som möjligt.

Delta i program för att få aktivitetsstöd

Har du fyllt 25 år och uppfyller villkoren för a-kassa kan du få aktivitetsstöd om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Du kan få stödet max 5 dagar i veckan och du betalar skatt på stödet på samma sätt som med ersättning från a-kassan.

De program du kan få aktivitetsstöd för är:

  • Jobb- och utvecklingsgarantin
  • Arbetsmarknadsutbildning
  • Arbetspraktik
  • Stöd till start av näringsverksamhet
  • Jobbgaranti för ungdomar
  • Förberedande insatser
  • Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

Du får ersättning för de dagar du har deltagit i programmet. Om du uppfyller villkoren för a-kassa beräknas ditt aktivitetsstöd utifrån vad du skulle ha fått i a-kassa. De första 100 ersättningsdagarna kan du få högst 910 kr/dag, därefter 760 kr/dag. Det lägsta belopp du kan få är 365 kr. Dagarna med stöd räknas av från de dagar du skulle ha fått ersättning från a-kassan. Om du däremot inte uppfyller villkoren för a-kassa får du 223 kr/dag i aktivitetsstöd.