Kan jag få a-kassa om jag har aktivitetsstöd?

Nej, du har inte rätt till a-kassa om du har aktivitetsstöd. Om du har rätt till till a-kassa är aktivitetsstödet samma belopp som ersättningen från a-kassan, men du kan inte få båda samtidigt. Aktivitetsstöd får du från Försäkringskassan när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Aktivitetsstöd är en ersättning du får i stället för a-kassa

Att få aktivitetsstöd är ett slags arbetslöshetsersättning precis som a-kassa. Men aktivitetsstöd får du bara om du deltar i vissa jobbsökarprogram hos Arbetsförmedlingen. Oftast får du börja ett sådant program när du redan har varit arbetslös med a-kassa en längre tid.

Tänk på! De dagar du får aktivitetsstöd räknas av från din ersättningsperiod hos a-kassan.

För att få högsta möjliga aktivitetsstöd krävs det att du har varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader och uppfyller övriga krav för a-kassa. Även här är det alltså en fördel att vara medlem. Är du inte medlem kan du ändå ha rätt till en lägre ersättning.

De program du kan få aktivitetsstöd för är

 • Jobb- och utvecklingsgarantin
 • Arbetsmarknadsutbildning
 • Arbetspraktik
 • Etableringsprogrammet
 • Stöd till start av näringsverksamhet
 • Jobbgaranti för ungdomar
 • Förberedande insatser
 • Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning
 • Validering

Vill du delta i ett sådant program ska du vända dig till Arbetsförmedlingen. Därefter kan du ansöka om aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Hur mycket får jag i aktivitetsstöd?

Om du uppfyller villkoren för a-kassa beräknas ditt aktivitetsstöd utifrån vad du skulle ha fått i a-kassa. Det är din a-kassa som beräknar vilken ersättning du får, och a-kassans beslut används även till aktivitetsstödet.

De första 100 ersättningsdagarna kan du få högst 1 200 kronor per dag, därefter högst 1 000 kronor per dag. Om du inte är medlem i en a-kassa kan du högst få 510 kronor per dag.

Tänk på! Du behöver fortsätta vara medlem i a-kassan medan du får aktivitetsstöd, annars sänks ditt stöd till 223 kronor.

Skulle du inte uppfylla kraven för a-kassa får du ett grundbelopp på 223 kronor per dag.

Du får ersättning för de dagar du har deltagit i programmet, upp till max fem dagar i veckan. Du betalar skatt på stödet på samma sätt som med ersättning från a-kassan.

Unga under 25 år kan också få aktivitetsstöd

Är du mellan 18 och 24 år kan du också få aktivitetsstöd om du uppfyller villkoren för a-kassa och deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen. Då beräknas ersättningen dock lite annorlunda.

Så ser ersättningen ut för dig mellan 18 och 24 år

 • De första 100 dagarna får du 80 % av daglönen som a-kassan baserar din ersättning på.
 • Dag 101–200 får du 70 % av daglönen som a-kassan baserar din ersättning på.
 • Resten av tiden får du 65 % av daglönen som ersättningen baseras på, så länge du fortsätter vara medlem i a-kassan.

Unga som inte uppfyller a-kassans krav kan få utvecklingsersättning

Om du är under 25 år och inte uppfyller villkoren för a-kassa kan du inte få aktivitetsstöd. Men då kan du ha rätt till ett annat stöd som kallas utvecklingsersättning. Den är på 166 kronor per dag om du har

 • Gått ut gymnasiet
 • Omfattas av ett utbildningskontrakt
 • Fyllt 20 år och deltar i en utbildning vid folkhögskola i studiemotiverande syfte

Om du inte uppfyller något av de kraven får du 57 kronor per dag i utvecklingsersättning. Till skillnad från aktivitetsstödet betalar du ingen skatt på utvecklingsersättningen.

Evelina Grenehed

Skribent