Får jag högre a-kassa om jag har barn under 18 år?

Ja, du kan få a-kassa om du har barn under 18 år förutsatt att du uppfyller de övriga kraven för att få a-kassa. Om du har barn under 18 år har du dessutom rätt till ytterligare 150 ersättningsdagar efter det att dina 300 ersättningsdagar tagit slut. Totalt har du som har barn under 18 år alltså rätt till 450 ersättningsdagar

Ersättning längre med minderåriga barn

För att du ska kunna få a-kassa om du har barn under 18 år gäller det att du uppfyller alla krav för a-kassa så som att ha arbetat tillräckligt mycket innan arbetslösheten samt att du varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader.

Tips! Du som har barn under 18 år har rätt till 450 ersättningsdagar vilket motsvarar cirka 1 år och 3 månader med ersättning från a-kassan.

Har du varit medlem i en a-kassa i mindre än 12 månader kan du enbart få en grundersättning som är max 365 kr/dag. Genom att ha varit med i en a-kassa i 12 månader eller längre kan du istället få upp till 910 kr/dag.

Ny ersättningsperiod påbörjas automatiskt

När dina 300 ersättningsdagar tar slut kommer a-kassan automatiskt göra en prövning om du har rätt till fler dagar. De får uppgifter om att du har barn under 18 år från Försäkringskassan och därför kan dina 150 nya ersättningsdagar påbörjas direkt, utan några karensdagar. Du behöver alltså inte själv ansöka om en förlängning av dina ersättningsdagar.

Har du inte barn under 18 år kan du i vissa speciella fall få rätt till en ny ersättningsperiod ändå. Läs mer om vad som händer med ersättningen från a-kassa efter 300 dagar.

Evelina Grenehed

Skribent

evelina.grenehed@a-kassa.se