Kan jag få a-kassa med nystartsjobb?

Det beror på hur mycket av din tid som nystartsjobbet upptar. För att kunna få ersättning från a-kassan krävs det att du står till arbetsmarknadens förfogande. Om du får har ett nystartsjobb på 100 procent får du full lön enligt kollektivavtal och är inte tillgänglig för andra jobb, därför har du inte rätt till ersättning. Om du istället har ett nystartsjobb på 50 procent kan du få ersättning på deltid från a-kassan, i max 60 deltidsveckor.

A-kassa är en värdefull investering

För att kunna få ersättning från a-kassan krävs det självklart att du uppfyller alla villkor för a-kassa. Om du har tänkt på att gå med i en a-kassa bör du därför göra det så fort som möjligt. Trots att din arbetsgivare får ekonomisk hjälp i och med ditt nystartsjobb har du rätt att bli medlem i en a-kassa.

Nystartsjobb för den som varit arbetslös

Om du varit borta från arbetslivet länge på grund av arbetslöshet eller sjukdom kan den som anställer dig få ekonomiskt stöd genom vad som kallas nystartsjobb. Arbetsgivaren får då en viss ersättning baserat på hur länge du varit arbetslös-, tillsvidare, prov- eller visstidsanställd.

Förutsättningar för att du ska få ett nystartsjobb:

  • Du fyller 21-25 år under året och varit utan arbete i minst sex månader under de senaste nio månaderna.
  • Du tillhör någon annan åldersgrupp och har saknat arbete under minst tolv av de senaste femton månaderna.
  • Du är ny i Sverige och har inom de 3 senaste åren antingen fått uppehållstillstånd som skyddsbehövande, flykting eller i vissa fall på grund av anknytning eller fått uppehållskort som anhörig till EES-medborgare.
  • Du har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen

När beslutet om nystartsjobb fattas ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen. För att nystartsjobb ska beviljas, ska lönen ligga på minst samma nivå som gällande kollektivavtal i branschen.

Filip Svensson

Skribent