Kan jag få a-kassa som timanställd?

Ja, du har rätt till a-kassa som timanställd eller behovsanställd. För att ha rätt till a-kassa som timanställd gäller det att du uppfyller vad som krävs för att få a-kassa. Bland annat måste du har arbetat ett visst antal timmar innan arbetslösheten och du måste även vara registrerad på Arbetsförmedlingen. Hur stor a-kassa du har rätt till beror även på hur många timmar du arbetat innan du blev arbetslös.

Ersättning efter veckoarbetstid

När din a-kassa ska bestämma hur stor ersättning du har rätt till tittar de på hur mycket du arbetat innan du blev arbetslös. Detta kallas för genomsnittlig veckoarbetstid eller normalarbetstid och beräknas som ett genomsnitt av ditt antal arbetade timmar de 12 månader innan du blev arbetslös.

Exempel: Per är timanställd och har i genomsnitt arbetat 30 timmar/vecka de senaste 12 månaderna. Detta innebär att han arbetat 75 % eftersom 40 timmar/vecka är heltid. Han har därför rätt till ersättning från a-kassan på 75 % och inte full ersättning.

 

Det går även att få ersättning från a-kassan samtidigt som du arbetar deltid genom en timanställning. Du har då rätt till 60 veckor med ersättning.

Ersättning samtidigt som timanställning

Om har en timanställning eller behovsanställning samtidigt som du får ersättning från a-kassan så gäller deltidsregeln. Är du anställd timvis förbrukar du deltidsveckor då du både arbetar och får ersättning. Detta gäller oavsett hur många timmar eller dagar du arbetar på en vecka.

När du förbrukat en ersättningsperiod på 60 veckor kan du välja att fortsätta arbeta och inte lyfta a-kassa. Alternativt kan du säga upp dig från timanställningen och ta ut full ersättning från a-kassa.