Kan jag få a-kassa om jag blivit avskedad?

Ja, du får a-kassa om du blivit avskedad men du kommer bli avstängd från a-kassan ett visst antal dagar. Det är skillnad på att bli avskedad och uppsagd. Blir du avskedad har du ingen uppsägningstid och måste lämna arbetsplatsen omgående. Då har du ingen rätt till lön eller andra anställningsförmåner och du kommer bli avstängd från a-kassan i 45 dagar innan du har rätt till ersättning.

Arbetsgivare behöver giltiga skäl för avsked

För att en arbetsgivare ska kunna avskeda dig krävs det att du misskött din anställning, och om du blir avskedad utan giltiga skäl kan du få skadestånd från din arbetsgivare.

Tänk på! Om du blir avskedad kommer du bli avstängd från a-kassan i 45 ersättningsdagar.

 

I dessa fall kan det vara betryggande att vara medlem i en facklig a-kassa och därmed även i fackförbundet. På så vis kan du få stöd och rådgivning från ditt fackförbund om du skulle bli avskedad.

Du blir avstängd vid otillbörligt uppförande

Det finns flera olika sätt att avsluta en anställning på. Om en arbetsgivare avslutar din anställning genom uppsägning har du rätt till ersättning från a-kassa. I vissa fall har du även rätt till a-kassa vid egen uppsägning. En arbetsgivare kan välja att avskeda dig om du “uppträtt otillbörligt”. Exempel på otillbörligt uppförande som kan leda till avsked är:

  • Onykterhet i arbetet
  • Upprepad sen ankomst
  • Avtalsbrott
  • Ogiltig frånvaro
  • Trakasserier eller brott har begåtts på arbetsplatsen

Att bli avskedad från en arbetsplats är oftast mer dramatiskt än att bli uppsagd. Har du inte agerat så som arbetsgivaren påstår kan du förmodligen få rätt till skadestånd. Är avskedandet korrekt kommer du däremot bli avstängd från din rätt till ersättning från a-kassan.

Avstängning gäller i 45 ersättningsdagar

Vad som gäller angående ersättning från a-kassa om du blivit avskedad regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Samma regler gäller oavsett vilken a-kassa du är eller blir medlem i eftersom att a-kassorna går efter följande som står i lagen:

43 b § En sökande ska stängas av från rätt till ersättning i 45 ersättningsdagar, om han eller hon utan giltig anledning lämnat sitt arbete eller på grund av otillbörligt uppförande skiljts från sitt arbete.

 

Om du tror att du kommer bli avstängd från a-kassan bör du ändå anmäla dig på Arbetsförmedlingen och ansöka om ersättning så att dina avstängningsdagar kan börja avräknas så fort som möjligt.