Kan jag få a-kassa om jag har blivit avskedad?

Ja, du får a-kassa om du har blivit avskedad, men du blir avstängd från a-kassan ett visst antal dagar. Det är skillnad på att bli avskedad och uppsagd. Blir du avskedad har du ingen uppsägningstid och måste lämna arbetsplatsen omgående. Då har du ingen rätt till lön eller andra anställningsförmåner, och du blir avstängd från a-kassan i 45 dagar innan du har rätt till ersättning.

Arbetsgivare behöver giltiga skäl för att avskeda dig

För att en arbetsgivare ska kunna avskeda dig krävs det att du har misskött din anställning. Om du blir avskedad utan giltiga skäl kan du få skadestånd från din arbetsgivare.

Tänk på! Om du blir avskedad blir du avstängd från a-kassan i 45 ersättningsdagar.

I en sådan situation kan det vara betryggande att vara medlem i en facklig a-kassa och därmed även i fackförbundet. På så vis kan du få stöd och rådgivning från ditt fackförbund om du skulle bli avskedad.

Du blir avstängd vid otillbörligt uppförande

Det finns flera olika sätt att avsluta en anställning på. Om en arbetsgivare avslutar din anställning genom uppsägning har du rätt till ersättning från a-kassa. I vissa fall har du även rätt till a-kassa vid egen uppsägning.

En arbetsgivare kan välja att avskeda dig om du har “uppträtt otillbörligt”. Nedan följer några exempel på otillbörligt uppförande som kan leda till avsked:

  • Du är onykter på jobbet.
  • Du kommer ofta sent.
  • Du har begått avtalsbrott.
  • Du har ogiltig frånvaro.
  • Du har trakasserat någon eller begått ett brott på arbetsplatsen.

Att bli avskedad från en arbetsplats är oftast mer dramatiskt än att bli uppsagd. Har du inte agerat som arbetsgivaren påstår kan du förmodligen få rätt till skadestånd. Är avskedandet korrekt blir du däremot avstängd från din rätt till ersättning från a-kassan.

Avstängning gäller i 45 ersättningsdagar

Vad som gäller angående ersättning från a-kassa om du blivit avskedad regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Samma regler gäller oavsett vilken a-kassa du är eller blir medlem i eftersom a-kassorna följer lagen:

43 b § En sökande ska stängas av från rätt till ersättning i 45 ersättningsdagar, om han eller hon utan giltig anledning lämnat sitt arbete eller på grund av otillbörligt uppförande skiljts från sitt arbete.

Om du tror att du kommer att bli avstängd från a-kassan bör du ändå anmäla dig hos Arbetsförmedlingen och ansöka om ersättning så att dina avstängningsdagar kan börja avräknas så fort som möjligt.

Filip Svensson

Skribent