Kan jag få a-kassa vid egen uppsägning?

Ja, under vissa speciella omständigheter kan du få a-kassa vid egen uppsägning. För att kunna få ersättning om du säger upp det själv gäller det att du har giltiga skäl till din egen uppsägning. Har du inte giltiga skäl kommer du bli avstängd från a-kassan i 45 ersättningsdagar och därefter inleds din a-kassaperiod med 7 obligatoriska karensdagar.

Du måste bevisa dina skäl till uppsägning

Om du blir arbetslös på grund av egen uppsägning krävs det att du kan bevisa att du hade giltiga skäl för uppsägningen. Om du inte kan bevisa detta, eller om du inte har giltiga skäl, kommer du vara utan ersättning från a-kassan i cirka 10 veckor.

Tänk på! Om du inte har giltiga skäl till din uppsägning kan du bli avstängd från din rätt till a-kassa i cirka 10 veckor.

Oavsett vilken a-kassa du är eller blir medlem i måste du ha varit medlem i minst 12 månader för att få rätt till ersättning. Om du funderar på att gå med i en a-kassa och tror att du i framtiden kan komma att säga upp dig själv kan det vara en bra idé att välja en a-kassa som är knuten till ett fackförbund. Genom att även vara medlem i ett fackförbund kan du ofta få personlig rådgivning så du kan vara säker på att du kommer få ersättning från din a-kassa innan du säger upp dig.

Med giltiga skäl till har du rätt till ersättning

Din rätt till ersättning vid egen uppsägning är helt avhängigt till varför du sagt upp dig. Skäl till egen uppsägning som räknas som giltiga är bland annat:

  • Du blir sjuk av ditt arbete och kan inte bli omplacerad
  • Du blir utsatt för mobbning på din arbetsplats
  • Din arbetsplats flyttar så pass långt bort att du inte kan dag- eller veckopendla
  • Du behöver flytta pga. att den du bor med har fått jobb på annan ort
  • Du får inte din lön utbetald
  • Dina deltidsdagar har tagit slut

Du måste själv kunna bevisa att du har giltiga skäl till din uppsägning och om du har det får du ersättning som vanligt efter 7 karensdagar.

Ej giltiga skäl leder till avstägning

Skulle du säga upp dig utan giltiga skäl kommer du bli avstängd från din rätt till ersättning i 45 ersättningsdagar. Ersättningsdagarna kan max vara 5 per vecka vilket totalt blir cirka 9 veckor. Är du fortfarande arbetslös därefter så inleds din a-kassaperiod med en 7 dagars obligatorisk karenstid och därefter börjar du få ersättning.

Under den tid du är avstängd måste du aktivt söka jobb på samma sätt som när du får ersättning från a-kassan. För att en dag ska räknas som en avstängningsdag krävs att du:

  1. är registrerad hos arbetsförmedlingen och är helt eller delvis arbetslös, eller
  2. arbetar minst tre timmar

Om du är sjuk, föräldraledig, har semester eller av annan anledning inte kan arbeta räknas det inte som en avstängningsdag.