Covid-19 – Vilka stöd kan jag få?

Utbrottet av covid-19 i Sverige har påverkat stora delar av samhället, och det är många som är oroliga för sin arbetssituation. Här har vi samlat de stöd som finns just nu för den som på något sätt har drabbats ekonomiskt av virusets konsekvenser.

Hur påverkar covid-19 reglerna för a-kassan?

På grund av att många blir uppsagda till följd av covid-19 har ett förslag på nya, tillfälliga a-kasseregler införts. De nya reglerna innebär att kraven för att få a-kassa blir lägre under en tid och att du som är arbetslös kan få högre ersättning.

Lägre arbetsvillkor

För att kunna få a-kassa behöver du ha jobbat ett visst antal timmar i månaden för att kunna få ersättning från a-kassan om du förlorar jobbet. Det gäller oavsett om du är medlem i en a-kassa eller får grundersättning för dem som inte är medlemmar.

Enligt förslaget ska du uppfylla ett av de här villkoren för att få a-kassa:

 • Du har jobbat minst 60 timmar i månaden under sex kalendermånader.
 • Du har arbetat i sammanlagt 420 timmar under sex sammanhängande månader, där varje månad måste innehålla minst 40 timmars arbete.

De tidigare villkoren innebar att bara den som jobbat halvtid eller mer nådde upp till arbetsvillkoret. Men det här förslaget betyder att även du som jobbat mindre än halvtid har möjlighet att få rätt till a-kassa.

Det sänkta arbetsvillkoret gäller till och med den 1 januari 2023.

Höjd grundersättning för dig som inte är medlem

Du som inte är medlem i a-kassan kan ändå söka en viss grundersättning. Den baseras dock inte på din inkomst, utan på den tid du har jobbat.

Med de nya reglerna kan grundersättningen från a-kassan bli högst 510 kronor om dagen, i stället för högst 365 kronor om dagen. Det innebär att din ersättning i månaden kan bli upp till 11 220 kronor i stället för 8 030 kronor i månaden.

Den höjda ersättningen gäller från den 13 april 2020 till den 1 januari 2023.

Höjd inkomstbaserad ersättning för medlemmar

A-kassan ersätter bara inkomster upp till ett visst tak. Vanligtvis ligger det inkomsttaket på 25 025 kronor i månaden. Tjänar du mer än så kan du inte få ut mer än 20 900 kronor i månaden i ersättning, vilket är 80 procent av inkomsttaket.

Enligt de nya reglerna höjs detta inkomsttak till 33 000 kronor i månaden. Det innebär att du som tjänar upp till 33 000 kronor i månaden kan få 80 procent av din lön i ersättning, det vill säga upp till 26 400 kronor i månaden.

Detta betyder också att dagpenningen från a-kassan kan bli högst 1 200 kronor de första 100 ersättningsdagarna, i stället för 910 kronor. Efter 100 dagar är dagpenningen också högre än förut, det vill säga 1 000 kronor i stället för 760 kronor.

Den höjda ersättningen gäller från den 13 april 2020 till den 1 januari 2023.

Företag som läggs vilande påverkar inte framtida a-kassa

Egenföretagare måste lägga sin verksamhet vilande för att få ersättning från a-kassan. Det innebär att du inte får utföra något arbete i företaget under den tiden som det är vilande.

När ditt företag blir aktivt igen behöver du i vanliga fall vänta i minst fem år innan du kan lägga företaget vilande igen. Men pauser i företaget under 2020 eller 2021 kommer att undantas från den regeln. Det innebär alltså att om du vill söka a-kassa igen under de kommande åren, kan du lägga ditt företag vilande igen.

Tänk på! Du kan inte få a-kassa samtidigt som ditt företag är aktivt. Företaget måste antingen läggas vilande eller läggas ner för att du ska kunna få ersättning.

En del tillfälliga regler har slutat gälla

Några av de tillfälliga reglerna för a-kassa har slutat gälla och återgått till ordinarie regler. Här följer en kort sammanfattning av de regler som inte längre gäller.

 • Kvalifikationstiden var 3 månader under 2020. Varje månad du var medlem i en a-kassa mellan mars och december 2020 räknas som fyra medlemsmånader. Det innebar att du kunde söka inkomstbaserad ersättning redan efter 3 månader. Sedan 3 januari 2021 gäller det vanliga kravet på 12 månaders kvalifikationstid.

 • Karensdagarna togs bort under 2020. De första sex dagarna i ersättningsperioden får du ingen ersättning. De kallas för karensdagar. Sedan årsskiftet har karensdagarna återinförts igen.

 • Tillfällig paus i aktivitetsrapporteringen. Mellan februari och maj 2020 behövde du inte rapportera ditt jobbsökande till Arbetsförmedlingen. Du kunde alltså få ersättning utan att visa upp vilka jobb du sökt under månaden. Sedan dess är dock kravet återinfört.

Vad gör jag om jag blir uppsagd på grund av covid-19?

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist kopplat till covid-19, gäller de villkor som står i ditt anställningsavtal. Din uppsägningstid är alltså densamma som vid vilket annat tillfälle som helst, och kan bara förkortas om du och arbetsgivaren båda är överens om det.

Om din arbetsgivare vill förkorta din uppsägningstid har du ingen skyldighet att gå med på detta. En sådan överenskommelse riskerar nämligen att påverka din rätt till ersättning från a-kassan. Innan du går med på något sådant bör du därför kontakta din a-kassa för att se hur din ersättning skulle påverkas av detta.

Tänk på! Lagen och kollektivavtal gäller som vanligt, även i rådande situation. Därför måste arbetsgivare följa samma regler för uppsägning och varsel som i andra fall.

Har du arbetat i över ett år hos arbetsgivaren inom de tre senaste åren, har du rätt till företräde om arbetsgivaren behöver anställa personal igen. Företrädelserätten gäller under din uppsägningstid och nio månader från att din anställning har upphört, oavsett vilken anställningsform du har. Du behöver själv göra anspråk på din företrädelserätt till återanställning, och om arbetsgivaren vill gå runt detta måste de först förhandla med facket.

Vad innebär korttidspermittering?

Har du blivit korttidspermitterad har du fortfarande kvar din vanliga anställning, men din arbetstid minskas till antingen 20, 40, 60 eller 80 procent. Du får ändå behålla omkring 90 procent av din lön, trots att du inte utför lika mycket arbete.

Tänk på! Eftersom du fortfarande får lön och har en anställning har du inte rätt till någon a-kassa under permitteringen.

Förutom den tillfälliga minskningen av arbetstid och lön, gäller dina anställningsvillkor precis som vanligt. Till exempel gäller samma villkor för uppsägning som om du hade arbetat som vanligt. Om du skulle bli uppsagd och ansöka om a-kassa baseras ersättningen på din ordinarie lön, och permitteringstiden räknas som arbetad tid.

Tips! Korttidspermittering påverkar inte din rätt till a-kassa om du skulle bli uppsagd längre fram.

Vad ska jag göra om jag blir varslad om uppsägning?

Ett varsel om uppsägning betyder inte att du faktiskt kommer att förlora jobbet. Det är snarare en sorts förvarning om att en uppsägning kan bli aktuell för flera anställda. Arbetsgivaren är skyldig att meddela Arbetsförmedlingen om större varsel, och ska även meddela facket.

Vid ett varsel har du alltså tid på dig att undersöka dina möjligheter om det skulle bli så att du förlorar jobbet. Ett tips är till exempel att kontrollera om du är medlem i en a-kassa, och gå med om du inte är medlem sedan tidigare. Du kan också förbereda en profil hos Arbetsförmedlingen, men skriv inte in dig som arbetslös förrän du faktiskt har blivit uppsagd och din uppsägningstid har gått ut.

Tips! Att gå med i en a-kassa är det bästa sättet att gardera sig för eventuell uppsägning.

Om varslet går vidare till uppsägning, ska din arbetsgivare ge dig en skriftlig uppsägning i vanlig ordning. Varslet kan också blåsas av, om arbetsgivaren beslutar att inte gå vidare till uppsägning. I det senare fallet påverkas inte din anställning.

Arbetsgivaren kan också varsla om att korttidspermittera personal. Om detta går vidare går du ner i arbetstid med minskad lön, men blir inte uppsagd från din anställning.

Kan timanställda få a-kassa om de får mindre jobb?

Ja, som timanställd kan du ha rätt till a-kassa om du inte längre får lika många arbetspass som tidigare.

Då ansöker du om ersättning för de timmar som du vanligtvis skulle ha jobbat. Har du till exempel jobbat 30 timmar i veckan tidigare, men arbetsgivaren drar ner på tiden till 20 timmar i veckan, kan du söka ersättning för de 10 timmar du har förlorat.

Du måste uppfylla de vanliga kraven för a-kassa även som timanställd. Till exempel behöver du ha arbetat minst 40–60 timmar i minst 6 månader enligt arbetsvillkoret. Du måste också aktivt söka nytt jobb, vara anmäld på Arbetsförmedlingen och rapportera ditt arbetssökande.

Vilka stöd kan jag få som egenföretagare?

En stor del av de stöd som har införts från regeringens håll har riktats till egenföretagare. Vilka stöd som just du kan ta del av beror dock på vilket typ av företag du har och om du har några anställda eller inte.

Sänkta arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter för anställda mellan 19 och 23 år har sänkts tillfälligt. Det innebär att arbetsgivaren kan betala 19,73 procent i avgift i stället för 31,42 procent.

De lägre avgifterna gäller från den 1 januari 2021 till den 31 mars 2023. Det är i arbetsgivardeklarationen som du anger att du vill begära sänkt avgift.

Du kunde även begära sänkt arbetsgivaravgift för perioden 1 mars till 30 juni 2020. 

Sänkta egenavgifter

Om du driver enskild firma utan några anställda kan i stället dina egenavgifter sänkas. Det innebär att du bara behöver betala ålderspensionsavgiften, allmänna löneavgiften och två tredjedelar av övriga egenavgifter för beskattningsåret 2020. Sänkningen gäller för överskott på upp till 100 000 kronor.

Skjuta upp skatter, avgifter och moms

Arbetsgivare kan få skjuta upp preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms. Det är för att företaget ska förbättra sin likviditet, det vill säga företagets förmåga att på kort sikt kunna betala räkningar och andra utgifter vid oväntade situationer.

Den uppskjutna skatten skulle kunna delas in i tre olika delar.

 • Skatt och avgifter i år. Företag kan skjuta upp sex perioder mellan 1 januari och 30 december 2020. Har du redan betalat in skatt för perioden kan du få den återbetald från Skatteverket. Du kan skjuta upp skatten i 12 månader och sedan ansöka om ytterligare 12 månaders uppskjutning, men som längst till 12 januari 2022.
 • Moms. Du kan även få skjuta upp moms som ska årsredovisas mellan den 27 december 2019 och den 17 januari 2022. Det betyder att du kan få slippa betala momsen som annars skulle ha betalats under våren.
 • Vinstskatt. Du som har enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag kan skjuta upp skatten på företagets vinst. Företaget kan sätta av upp till 30 procent av sin skattepliktiga vinst för till så kallade periodiseringsfonder. Dessa pengar kan du sedan kvitta mot eventuella förluster i framtiden. Det här betyder att du kan få tillbaka preliminärskatt som du redan har betalat.

Det är också möjligt att skjuta upp andra typer av skatter. För att skjuta upp skatt ansöker du om så kallat anstånd med skattebetalning hos Skatteverket.

Staten betalar sjuklönekostnader

Under en tid betalar staten alla sjuklönekostnader, för att lätta på arbetsgivarnas kostnader. Det här stödet gäller för alla arbetsgivare, oavsett storlek och företagsform. Som egenföretagare kan du också få kompensation för en karensdag.

Du slipper helt att betala de anställdas sjuklönekostnad för perioden 1 april till den 31 juli 2020. Du kan få ersättning för vissa sjuklönekostnader från den 1 augusti 2020 till 30 juni 2021.

Korttidspermittering med stöd för lönekostnader

Om du inte kan förse dina anställda med arbete på grund av oväntade ekonomiska problem, kan du korttidspermittera din personal. Det innebär att dina anställda går ner i arbetstid till antingen 20, 40, 60 eller 80 procent, och också går ner i lön till cirka 90 procent.

Som arbetsgivare kan du söka stöd från staten i samband med korttidspermitteringen. Staten kan betala upp till tre fjärdedelar av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen. På så sätt kan du som arbetsgivare halvera dina lönekostnader utan att behöva säga upp personal.

Kostnadsfördelningen för arbetsminskningen ser då ut som i tabellen nedan. Det gäller för löner upp till 44 000 kronor i månaden. För anställda som tjänar mer än så görs beräkningarna ändå utifrån 44 000 kronor.

 

   Nivå  Arbetstids-  minskning  Löneminskning  Arbetsgivare  Stat  Minskad kostnad för arbetsgivaren 
  1   20   4 %   1 %   15 %    -19 %
  2   40   6 %   4 %   30 %    -36 %
  3   60   7,5 %   7,5 %   45 %    -53 %
  4   80*   12 %   8 %   60 %    -72 %

*Gäller bara januari–april 2021 och maj–juli 2020.


Det är bara privata företag med anställda som kan ansöka om det statliga stödet. Det gäller inte bolag som huvudsakligen styrs eller finansieras av stat, region eller kommun. Det gäller inte heller enskilda firmor som inte har några anställda.

För att företaget ska kunna korttidspermittera personal måste det finnas ett kollektivavtal som tillåter korttidspermittering. Annars behöver minst 70 procent dina anställda godkänna och delta i korttidspermitteringen. I det senare fallet måste arbetstiden förkortas lika mycket för alla anställda.

Tänk på! Om du har enskild firma räknas du inte som anställd, och kan därmed inte korttidspermittera dig själv. Det kan du däremot göra om du driver en annan företagsform och anses vara anställd i ditt eget företag.

Stödet gäller för korttidspermitteringar från den 16 mars 2020 till den 30 juni 2021. Du kan ansöka om stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket.

Stödet kan beviljas för sex månader, och sedan förlängas i ytterligare tre månader. I vanliga fall gäller en karenstid på 24 månader innan företaget kan ansöka om permittering igen, men den avskaffas tillfälligt under pandemin.

Stöd för lokalhyra

Ett företag som hyr lokal kan få hyran nedsatt under en period. Hyresvärden kan sänka hyran och sedan ansöka hos länsstyrelsen om kompensation på 50 procent av den nya hyran.

Stödet gäller för hyressänkningar mellan 1 januari och 31 mars, men det finns förslag på att förlänga det med ytterligare tre månader.

Det här rör särskilt branscher som är särskilt utsatta på grund av pandemin, exempelvis handeln, hotell och restaurang.

Omställningsstöd för minskad omsättning

Företag som tappat i omsättning kan ansöka om stöd för sina fasta kostnader. Det gäller till exempel hyra, försäkringar och räntor, men däremot inte lönekostnader.

Just nu kan företag få högst 70 procent av kostnaderna i stöd, med ett maxtak på 30 miljoner kronor per period. Mindre företag kan dock få upp till 75 procent.

Stödet gäller företag med F-skattsedel som tappat i omsättning jämfört med samma period 2019. Hur stort tappet måste vara beror på vilken period du ansöker för.

Perioder som omställningsstödet gäller för

Enskilda företagare kan få omsättningsbaserat stöd

Enskilda firmor som har tappat delar av sin omsättning under pandemin kan ansöka om stöd för detta. Stödet kan sökas för olika perioder. Varje period har egna villkor för hur mycket omsättning du ska ha tappat och hur mycket ersättning du kan få som mest.

Från mars 2020 till och med oktober 2020 kan du ansöka om stödet om du hade en omsättning på minst 200 000 kronor under 2019. Ersättningen du kan få motsvarar 75 procent av omsättningen du har tappat.

Från november 2020 sänks omsättningskravet, så att du kan ansöka om stöd om du haft en omsättning på 180 000 kronor och uppåt. Dessutom kommer stödet att motsvara 90 procent av omsättningstappet i stället för 75 procent.

Villkor för stödperioderna

 • Mars–april 2020. Din omsättning efter skatt ska ha varit 70 procent eller mindre av omsättningen under mars–april 2019. Du kan som högst få 48 000 kronor i ersättning för perioden. Ansökan till perioden är stängd.
 • Maj 2020. Omsättningen efter skatt ska ha varit 60 procent av omsättningen i maj 2019, eller mindre. Som högst kan du få 24 000 kronor i ersättning. Ansökan till perioden är stängd.
 • Juni–juli 2020. Efter skatt ska din omsättning ha varit 50 procent av omsättningen under juni–juli 2019. Din ersättning kan bli högst 48 000 kronor. Ansökan till perioden är stängd.
 • Augusti–oktober 2020. För den här perioden ska din omsättning ha varit 60 procent eller mindre än samma månader 2019. Du kan högst få 72 000 kronor i ersättning. Ansök senast den 30 april 2021 via Boverkets e-tjänst.
 • November–december 2020 och januari–februari 2021. För perioderna novemberdecember och januarifebruari gäller 70 procent eller mindre av omsättningen samma period året innan, och högst 48 000 kronor i stöd per företag. Ansök senast den 30 april 2021 via Boverkets e-tjänst

Vilka stöd för företag gäller inte längre?

 • Statlig lånegaranti. Fram till den 31 december 2020 kunde företag ansöka om statligt garanterade lån.

Vilka stöd gäller för enskild firma?

Enskild firma skiljer sig från andra företagsformer, genom att det är du som fysisk person som utgör företaget. Det finns därför ingen tydlig skillnad mellan dig och din enskilda firma.

I vissa av regeringens besked framgår det tydligt vilka företagsformer som omfattas av stödinsatserna. I andra fall har det varit upp till aktörer i företagarbranschen att tolka reglerna för stöden.

Det här gäller dig som driver enskild firma

 • Sänkta egenavgifter. Du behöver inte betala lika mycket egenavgifter under beskattningsåret 2020.
 • Skjuta upp vinstskatt. Att sätta av vinstskatt till periodiseringsfonder är ett specifikt framtaget stöd för enskilda firmor.
 • Sjuklönekostnader. Du som driver enskild firma får schabloniserad sjukpenning för de 14 första sjukdagarna. Den karenstid som du i vanliga fall skulle ha är tillfälligt slopad från och med den 11 mars 2020, precis som för anställda.
 • Korttidspermittera anställda. Om du har anställda i din enskilda firma som inte är dina egna familjemedlemmar, kan du använda dig av korttidspermittering.
 • Omsättningsstöd. Omsättningsstödet innebär samma sak som omställningsstödet för andra företag, men är anpassat för enskilda företagare.
 • Vilande företag påverkar inte a-kassa. Om du väljer att lägga din enskilda firma vilande under 2020 eller 2021 och sedan tar upp företaget igen, kommer det inte att hindra dig att lägga företaget vilande igen inom fem års tid. Det kommer alltså inte att påverka din framtida a-kassa.

Det här gäller inte dig som driver enskild firma

 • Korttidspermittera dig själv och familjemedlemmar. Du som driver enskild firma kan inte korttidspermittera dig själv. Om du har familjemedlemmar anställda i företaget kan du inte heller korttidspermittera dem.

Evelina Grenehed

Skribent