Covid-19 – Vilka stöd kan jag få?

Utbrottet av covid-19 i Sverige har påverkat stora delar av samhället, och det är många som är oroliga för sin arbetssituation. Här har vi samlat de stöd som finns just nu för den som på något sätt har drabbats ekonomiskt av virusets konsekvenser.

Hur påverkar covid-19 reglerna för a-kassan?

På grund av att många blir uppsagda till följd av covid-19 har ett förslag på nya, tillfälliga a-kasseregler införts. De nya reglerna innebär att kraven för att få a-kassa blir lägre under en tid och att du som är arbetslös under år 2020 kan få högre ersättning.

Kvalifikationstiden sänks till 3 månader

Om du går med i a-kassan nu kan du söka inkomstbaserad ersättning redan om 3 månader. I vanliga fall gäller 12 månaders kvalifikationstid. Just nu är alltså ett bra tillfälle att gå med i a-kassan för att trygga din inkomst inför framtiden.

Den förkortade kvalifikationstiden till a-kassan gäller från den 30 mars 2020 och under resten av året.

Arbetsvillkoret sänks

För att kunna få a-kassa behöver du ha jobbat ett visst antal timmar i månaden för att kunna få ersättning från a-kassan om du förlorar jobbet. Det gäller oavsett om du är medlem i en a-kassa eller får grundersättning för dem som inte är medlemmar.

Enligt förslaget ska du uppfylla ett av de här villkoren för att få a-kassa:

 • Du har jobbat minst 60 timmar i månaden under sex kalendermånader.
 • Du har arbetat i sammanlagt 420 timmar under sex sammanhängande månader, där varje månad måste innehålla minst 40 timmars arbete.

De tidigare villkoren innebar att bara den som jobbat halvtid eller mer nådde upp till arbetsvillkoret. Men det här förslaget betyder att även du som jobbat mindre än halvtid har möjlighet att få rätt till a-kassa.

Det sänkta arbetsvillkoret gäller till och med den 3 januari 2021.

Höjd grundersättning för dig som inte är medlem

Du som inte är medlem i a-kassan kan ändå söka en viss grundersättning. Den baseras dock inte på din inkomst, utan på den tid du har jobbat.

Med de nya reglerna kan grundersättningen från a-kassan bli högst 510 kronor om dagen, i stället för högst 365 kronor om dagen. Det innebär att din ersättning i månaden kan bli upp till 11 220 kronor i stället för 8 030 kronor i månaden.

Den höjda ersättningen gäller från den 13 april 2020 till den 31 december 2022.

Höjd inkomstbaserad ersättning för medlemmar

A-kassan ersätter bara inkomster upp till ett visst tak. Vanligtvis ligger det inkomsttaket på 25 025 kronor i månaden. Tjänar du mer än så kan du inte få ut mer än 20 900 kronor i månaden i ersättning, vilket är 80 procent av inkomsttaket.

Enligt de nya reglerna höjs detta inkomsttak till 33 000 kronor i månaden. Det innebär att du som tjänar upp till 33 000 kronor i månaden kan få 80 procent av din lön i ersättning, det vill säga upp till 26 400 kronor i månaden.

Detta betyder också att dagpenningen från a-kassan kan bli högst 1 200 kronor de första 100 ersättningsdagarna, i stället för 910 kronor. Efter 100 dagar är dagpenningen också högre än förut, det vill säga 1 000 kronor i stället för 760 kronor.

Den höjda ersättningen gäller från den 13 april 2020 till den 31 december 2022.

Karensdagar för a-kassa tas bort

Vanligtvis får du ingen ersättning de första sex dagarna i ersättningsperioden. De kallas för karensdagar. Men nu tas karensdagarna bort för en period, så att du får ersättning redan från den första dagen som du är arbetslös.

De slopade karensdagarna gäller från den 30 mars 2020 till den 3 januari 2021.

Tillfällig paus i aktivitetsrapporteringen

Från och med februari till den sista maj 2020 behövde du inte rapportera ditt jobbsökande till Arbetsförmedlingen. Du kan alltså få ersättning från a-kassan utan att behöva visa upp vilka jobb som du har sökt under månaden.

Sedan den 1–14 juli måste du dock rapportera ditt jobbsökande för månaden innan för att få ersättning.

Företag som läggs vilande påverkar inte framtida a-kassa

Egenföretagare måste lägga sin verksamhet vilande för att få ersättning från a-kassan. Det innebär att du inte får utföra något arbete i företaget under den tiden som det är vilande.

När ditt företag blir aktivt igen behöver du i vanliga fall vänta i minst fem år innan du kan lägga företaget vilande igen. Men pauser i företaget under 2020 kommer att undantas från den regeln. Det innebär alltså att om du vill söka a-kassa igen under de kommande åren, kan du lägga ditt företag vilande igen.

Tänk på! Du kan inte få a-kassa samtidigt som ditt företag är aktivt. Företaget måste antingen läggas vilande eller läggas ner för att du ska kunna få ersättning.

Vad gör jag om jag blir uppsagd på grund av covid-19?

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist kopplat till covid-19, gäller de villkor som står i ditt anställningsavtal. Din uppsägningstid är alltså densamma som vid vilket annat tillfälle som helst, och kan bara förkortas om du och arbetsgivaren båda är överens om det.

Om din arbetsgivare vill förkorta din uppsägningstid har du ingen skyldighet att gå med på detta. En sådan överenskommelse riskerar nämligen att påverka din rätt till ersättning från a-kassan. Innan du går med på något sådant bör du därför kontakta din a-kassa för att se hur din ersättning skulle påverkas av detta.

Tänk på! Lagen och kollektivavtal gäller som vanligt, även i rådande situation. Därför måste arbetsgivare följa samma regler för uppsägning och varsel som i andra fall.

Har du arbetat i över ett år hos arbetsgivaren inom de tre senaste åren, har du rätt till företräde om arbetsgivaren behöver anställa personal igen. Företrädelserätten gäller under din uppsägningstid och nio månader från att din anställning har upphört, oavsett vilken anställningsform du har. Du behöver själv göra anspråk på din företrädelserätt till återanställning, och om arbetsgivaren vill gå runt detta måste de först förhandla med facket.

Vad innebär korttidspermittering?

Har du blivit korttidspermitterad har du fortfarande kvar din vanliga anställning, men din arbetstid minskas till antingen 20, 40 eller 60 procent. Du får ändå behålla omkring 90 procent av din lön, trots att du inte utför lika mycket arbete.

Tänk på! Eftersom du fortfarande får lön och har en anställning har du inte rätt till någon a-kassa under permitteringen.

Förutom den tillfälliga minskningen av arbetstid och lön, gäller dina anställningsvillkor precis som vanligt. Till exempel gäller samma villkor för uppsägning som om du hade arbetat som vanligt. Om du skulle bli uppsagd och ansöka om a-kassa baseras ersättningen på din ordinarie lön, och permitteringstiden räknas som arbetad tid.

Tips! Korttidspermittering påverkar inte din rätt till a-kassa om du skulle bli uppsagd längre fram.

Vad ska jag göra om jag blir varslad om uppsägning?

Ett varsel om uppsägning betyder inte att du faktiskt kommer att förlora jobbet. Det är snarare en sorts förvarning om att en uppsägning kan bli aktuell för flera anställda. Arbetsgivaren är skyldig att meddela Arbetsförmedlingen om större varsel, och ska även meddela facket.

Vid ett varsel har du alltså tid på dig att undersöka dina möjligheter om det skulle bli så att du förlorar jobbet. Ett tips är till exempel att kontrollera om du är medlem i en a-kassa, och gå med om du inte är medlem sedan tidigare. Du kan också förbereda en profil hos Arbetsförmedlingen, men skriv inte in dig som arbetslös förrän du faktiskt har blivit uppsagd och din uppsägningstid har gått ut.

Tips! Just nu kan du få ersättning efter bara 3 månader om du går med i en a-kassa.

Om varslet går vidare till uppsägning, ska din arbetsgivare ge dig en skriftlig uppsägning i vanlig ordning. Varslet kan också blåsas av, om arbetsgivaren beslutar att inte gå vidare till uppsägning. I det senare fallet påverkas inte din anställning.

Arbetsgivaren kan också varsla om att korttidspermittera personal. Om detta går vidare går du ner i arbetstid med minskad lön, men blir inte uppsagd från din anställning.

Vilka stöd kan jag få som egenföretagare?

En stor del av de stöd som har införts från regeringens håll har riktats till egenföretagare. Vilka stöd som just du kan ta del av beror dock på vilket typ av företag du har och om du har några anställda eller inte.

Statlig lånegaranti

Livskraftiga företag som har drabbats ekonomiskt av covid-19 kan söka statligt garanterade lån hos banken. Det innebär i princip att staten lovar banken att betala tillbaka 70 procent av lånet, om företaget som tagit lånet inte klarar av att betala tillbaka. 

För dig som företagare blir det därför lättare att få lån beviljat från banken, och räntan kan bli lägre än den annars skulle ha blivit. Banken tar en lägre risk i att låna ut pengar till dig, eftersom de vet med större säkerhet att de kommer att få tillbaka pengarna.

På så sätt kan du få lättare att finansiera ditt företag under krisen, och sedan snabbt återuppta verksamheten när situationen vänder igen. 

Tips! Det är även möjligt att ansöka om tillfällig amorteringsbefrielse för lån som företaget har. Det innebär att du kan få slippa betala tillbaka på lånet i ett antal månader.

Lånet riktar sig främst till små och medelstora företag. Dock har det inte satts någon gräns för hur stora företag som får ta del av det här stödet. Gränsen för hur mycket ett företag får låna ligger på 75 miljoner kronor, men det kan beviljas undantag från den maxgränsen.

Lånen är tänkta att gå till utgifter som motsvarar normala löneuttag, och inte till sådant som bonusar, vinstuttag eller rörliga ersättningar till befattningshavare i företaget.

Slopade arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Arbetsgivaravgifterna för företag har tillfälligt sänkts, så att arbetsgivare bara betalar ålderspensionsavgiften för ett antal anställda. Sänkningen kan göras för upp till 30 anställda per företag och för löner upp till 25 000 kronor i månaden. Det är i arbetsgivardeklarationen som du anger att du vill begära sänkt avgift.

Du kan begära sänkt avgift för perioden 1 mars till 30 juni. Du kan dock ansöka om sänkta avgifter först från den 6 april, men då begära sänkt avgift även för mars månad.

Om du driver enskild firma utan några anställda kan i stället dina egenavgifter sänkas. Det innebär att du bara behöver betala ålderspensionsavgiften, allmänna löneavgiften och två tredjedelar av övriga egenavgifter för beskattningsåret 2020. Sänkningen gäller för överskott på upp till 100 000 kronor.

Skjuta upp skatter, avgifter och moms

Arbetsgivare kan få skjuta upp preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms. Det är för att företaget ska förbättra sin likviditet, det vill säga företagets förmåga att på kort sikt kunna betala räkningar och andra utgifter vid oväntade situationer.

Den uppskjutna skatten skulle kunna delas in i tre olika delar.

 • Skatt och avgifter i år. Företag kan skjuta upp tre månaders skatteinbetalningar för en period mellan 1 januari och 30 september 2020. Har du redan betalat in skatt för perioden kan du få den återbetald från Skatteverket. Du kan som mest skjuta upp skatten under 12 månaders tid. De här reglerna börjar tillämpas den 7 april.
 • Moms. Du kan även få skjuta upp moms som ska årsredovisas mellan den 27 december 2019 och den 17 januari 2021. Det betyder att du kan få slippa betala momsen som annars skulle ha betalats under våren.
 • Vinstskatt för 2019. Du som har enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag kan skjuta upp skatten på företagets vinst för 2019. Företaget kan sätta av upp till 1 miljon kronor av sin skattepliktiga vinst för 2019 till så kallade periodiseringsfonder. Dessa pengar kan du sedan kvitta mot eventuella förluster i framtiden. Det här betyder att du kan få tillbaka den preliminärskatt som du redan har betalat under 2019.

Det är också möjligt att skjuta upp andra typer av skatter. För att skjuta upp skatt ansöker du om så kallat anstånd med skattebetalning hos Skatteverket.

Staten betalar sjuklönekostnader

Under några månader betalar staten alla sjuklönekostnader, för att lätta på arbetsgivarnas kostnader. Det här stödet gäller för alla arbetsgivare, oavsett storlek och företagsform. Som egenföretagare kan du också få kompensation för en karensdag.

Du slipper betala de anställdas sjuklönekostnad för perioden 1 april till den 31 juli.

Rabatt på hyreskostnader

Om du driver ett företag i en extra utsatt bransch kan du få rabatt på dina hyreskostnader. Det gäller branscher som sällanköpshandel, hotell och restaurang. Din hyra kan minskas med upp till hälften av din fasta hyra, och av det som är kvar kan staten stå för upp till hälften av den nya hyreskostnaden.

Du kan ansöka om hyressänkning i efterhand för perioden 1 april till den 30 juni.

Korttidspermittering med stöd för lönekostnader

Om du inte kan förse dina anställda med arbete på grund av oväntade ekonomiska problem, kan du korttidspermittera din personal. Det innebär att dina anställda går ner i arbetstid till antingen 20, 40 eller 60 procent, och också går ner i lön till cirka 90 procent.

Som arbetsgivare kan du söka stöd från staten i samband med korttidspermitteringen. Staten kan betala upp till tre fjärdedelar av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen. På så sätt kan du som arbetsgivare halvera dina lönekostnader utan att behöva säga upp personal.

Kostnadsfördelningen för arbetsminskningen ser då ut som i tabellen nedan. Det gäller för löner upp till 44 000 kronor i månaden. För anställda som tjänar mer än så görs beräkningarna ändå utifrån 44 000 kronor.

 

   Nivå  Arbetstids-  minskning  Löneminskning  Arbetsgivare  Stat  Minskad kostnad för arbetsgivaren 
  1   20   4 %   1 %   15 %    -19 %
  2   40   6 %   4 %   30 %    -36 %
  3   60   7,5 %   7,5 %   45 %    -53 %
  4   80*   12 %   8 %   60 %    -72 %

*Gällde bara under maj, juni och juli 2020.


Det är bara privata företag med anställda som kan ansöka om det statliga stödet. Det gäller inte bolag som huvudsakligen styrs eller finansieras av stat, region eller kommun. Det gäller inte heller enskilda firmor som inte har några anställda.

För att företaget ska kunna korttidspermittera personal måste det finnas ett kollektivavtal som tillåter korttidspermittering. Annars behöver minst 70 procent dina anställda godkänna och delta i korttidspermitteringen. I det senare fallet måste arbetstiden förkortas lika mycket för alla anställda.

Tänk på! Om du har enskild firma räknas du inte som anställd, och kan därmed inte korttidspermittera dig själv. Det kan du däremot göra om du driver en annan företagsform och anses vara anställd i ditt eget företag.

Stödet gäller för korttidspermitteringar från den 16 mars 2020 till den 30 juni 2021. Du kan ansöka om stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket.

Stödet kan beviljas för sex månader, och sedan förlängas i ytterligare tre månader. Därefter följer en karenstid på 24 månader innan företaget kan ansöka om det här stödet igen.

Omställningsstöd för minskad omsättning

Företag som tappat i omsättning kan ansöka om stöd för sina fasta kostnader. Det gäller till exempel hyra, försäkringar och räntor, men däremot inte lönekostnader.

Stödet gäller företag med F-skattsedel som hade en omsättning på minst 250 000 kronor under 2019. Om stödet förlängs gäller andra krav på minskad omsättning. Företaget ska ha tappat mer än 40 procent i omsättning i maj för att söka stöd för den månaden. För perioden juni–juli gäller i stället över 50 procent.

Stödet gäller för maj, juni och juli 2020 och kan sökas fram till den 30 november 2020. Tidigare gick det ansöka om stöd även för mars och april 2020.

Regeringen har föreslagit att förlänga stödet till att gälla även augusti, september och oktober. Det kommer du att kunna ansöka om längre fram.

Vilka stöd gäller för enskild firma?

Enskild firma skiljer sig från andra företagsformer, genom att det är du som fysisk person som utgör företaget. Det finns därför ingen tydlig skillnad mellan dig och din enskilda firma.

I vissa av regeringens besked framgår det tydligt vilka företagsformer som omfattas av stödinsatserna. I andra fall har det varit upp till aktörer i företagarbranschen att tolka reglerna för stöden.

Det här gäller dig som driver enskild firma

 • Statlig lånegaranti. Du har rätt att söka ett statligt garanterat lån, men var medveten om att det i regel är svårare för små företag att få lån beviljat. Fundera också på om du och ditt företag verkligen klarar av ett lån.
 • Slopade egenavgifter. Du behöver inte betala lika mycket egenavgifter under beskattningsåret 2020.
 • Skjuta upp vinstskatt för 2019. Att sätta av vinstskatt till periodiseringsfonder är ett specifikt framtaget stöd för enskilda firmor.
 • Sjuklönekostnader. Du som driver enskild firma får schabloniserad sjukpenning för de 14 första sjukdagarna. Den karenstid som du i vanliga fall skulle ha är tillfälligt slopad från och med den 11 mars, precis som för anställda.
 • Korttidspermittera anställda. Om du har anställda i din enskilda firma som inte är dina egna familjemedlemmar, kan du använda dig av korttidspermittering.
 • Vilande företag påverkar inte a-kassa. Om du väljer att lägga din enskilda firma vilande under 2020 eller 2021 och sedan tar upp företaget igen, kommer det inte att hindra dig att lägga företaget vilande igen inom fem års tid. Det kommer alltså inte att påverka din framtida a-kassa.

Det här gäller inte dig som driver enskild firma

 • Korttidspermittera dig själv och familjemedlemmar. Du som driver enskild firma kan inte korttidspermittera dig själv. Om du har familjemedlemmar anställda i företaget kan du inte heller korttidspermittera dem.

Enskilda företagare kan få omsättningsbaserat stöd

Enskilda firmor som har tappat delar av sin omsättning under pandemin kan ansöka om stöd för detta. Du kan ansöka om stödet om du hade en omsättning på minst 200 000 kronor under 2019. Ersättningen du kan få motsvarar 75 procent av omsättningen du har tappat.

Stödet kan sökas för tre olika perioder. Varje period har egna villkor för hur mycket omsättning du ska ha tappat och hur mycket ersättning du kan få som mest.

Villkor för stödperioderna

 • Mars–april 2020. Din omsättning efter skatt ska ha varit 70 procent eller mindre av omsättningen under mars–april 2019. Du kan som högst få 48 000 kronor i ersättning för perioden.
 • Maj 2020. Omsättningen efter skatt ska ha varit 60 procent av omsättningen i maj 2019, eller mindre. Som högst kan du få 24 000 kronor i ersättning.
 • Juni–juli 2020. Efter skatt ska din omsättning ha varit 50 procent av omsättningen under juni–juli 2019. Din ersättning kan bli högst 48 000 kronor.

Evelina Grenehed

Skribent