Vad är dagpenning för a-kassa?

Dagpenning är den ersättning du får från a-kassan per dag då du är arbetslös. Har du varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader är din dagpenning inkomstrelaterad. Den motsvarar då 80 eller 70 % av din tidigare lön. Har du däremot varit medlem under mindre än 12 månader kan du högst få grundersättningen på 365 kr/dag.

Dagpenning beräknas utifrån din inkomst

Dagpenningen beräknas baserat på din tidigare inkomst och hur mycket du arbetat. Den högsta dagpenningen är 910 kr under de första 100 ersättningsdagarna och därefter 760 kr. Den ersättning du får per dag är densamma oavsett vilken a-kassa du är eller väljer att bli medlem i.

Ersättningen från a-kassan beräknas per dag. Dock sker utbetalningen var 14:e dag alternativt var fjärde vecka. Den beräknas alltså som en dagpenning men betalas inte ut varje dag.

Ersättning från a-kassa ges i dagpenning

Ersättningen från a-kassan ska enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring alltid betalas ut i form av dagpenning. För alla a-kassor gäller att dagpenningen:

  • Ska lämnas i form av belopp som beräknas per dag
  • Får inte lämnas för lördag eller söndag
  • Får inte lämnas då du får föräldrarpenning
  • Dagpenning som understiger 10 kronor per dag betalas inte ut och ojämnt krontal ska avrundas till närmsta högre krontal.

Storleken på dagpenningen beräknas genom din dagsförtjänst och normalarbetstid. Dagsförtjänsten är din genomsnittliga inkomst per dag under de senaste 12 månaderna före din arbetslöshet och normalarbetstiden är antalet timmar du arbetat i genomsnitt per vecka, under de senaste 12 månaderna innan arbetslösheten.

Evelina Grenehed

Skribent

evelina.grenehed@a-kassa.se