Vilken ersättning kan jag få från a-kassa?

Din ersättning baseras på hur länge du har varit medlem i a-kassan samt din arbetstid och lön innan du blev arbetslös. Det finns två typer av ersättning som du kan få vid arbetslöshet: grundersättning och inkomstbaserad ersättning. Den högsta ersättningen är 20 020 kronor per månad vilket motsvarar en dagpenning på 910 kronor.

Olika belopp för ersättningarna

Grundersättningen är betydligt lägre och ges till de som uppfyller något av arbetsvillkoren men inte har varit medlem i a-kassan i ett år. Inkomstbaserad ersättning grundas på din tidigare lön innan arbetslösheten och hur mycket du har arbetat under året innan du blev arbetslös. Ersättning från a-kassa ges som dagpenning (ersättning per dag) och du kan max få ersättning för fem dagar per vecka.

Grundersättning beräknas från arbetstid

Grundersättning får du som är 20 år eller äldre och uppfyller ett arbetsvillkor (arbetat en viss tid innan arbetslöshet) men inte har varit med i a-kassan i 12 månader (eller inte är med i någon a-kassa över huvud taget).

När grundersättningen räknas ut tittar man på hur mycket du har arbetat under de senaste 12 månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Den genomsnittliga veckoarbetstiden avgör sedan hur mycket du får i grundersättning. Grundersättningen kan maximalt uppgå till 365 kronor per dag.

Exempel: Frida har varit medlem i a-kassan i tre månader och har nu blivit arbetslös. Under de senaste 12 månaderna har hon arbetat 75 procent utan frånvaro.

Ersättning: 365 kr x 0,75 = 273,75 kr

Frida får ungefär 274 kronor per dag i grundersättning.

Inkomstbaserad ersättning beror på lön

Den inkomstbaserade ersättningen får du som har varit medlem i a-kassan i minst 12 månader och uppfyller ett arbetsvillkor under medlemstiden. Din inkomstbaserade ersättning beror även på hur mycket du har tjänat.

A-kassan tittar även på hur mycket du har arbetat de senaste 12 månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Därefter tittar de på din totala inkomst och räknar ut en genomsnittlig inkomst. Din ersättning per dag blir 80 procent av din framräknade genomsnittliga inkomst, men kan aldrig bli högre än 910 kronor per dag.

Exempel: Viktor har varit medlem i a-kassan i tre år och är nu arbetslös. Under de senaste 12 månaderna har han arbetat heltid med en veckoarbetstid på 40 timmar i veckan utan frånvaro. Heltid motsvarar 176 timmar på en månad och han har haft en lön på 26 000 kronor per månad.

Ersättning: 26 000 kr / 176 timmar = 147,74 kr i timlön

(147,73 kr i timlön X 40 timmar per vecka)/5 ersättningsdagar per vecka = 1181,84
Viktors genomsnittliga inkomst är 1181,84 kr och 80 % av det är 945,47 kronor.

Eftersom dagpenningen inte kan vara högre än 910 kr får han 910 kr de första 100 ersättningsdagarna och därefter 760 kr under de resterande 200 dagarna.

Maxersättningen för dagpenning

Du kan som högst få 910 kronor per dag före skatt under de första 100 ersättningsdagarna. Om du har tjänat mer än 25 025 kronor per månad i genomsnitt under det senaste året, får du den högsta dagpenningen, alltså 910 kronor, under de första 100 ersättningsdagarna.

Tänk på! Eftersom ersättningen beräknas per dag och du maximalt kan få ersättning för fem dagar per vecka kan din ersättning variera från månad till månad.

Efter 100 ersättningsdagar är den högsta dagpenningen 760 kronor de resterande 200 ersättningsdagarna. Tjänar du mer än 25 025 kronor per månad kan det vara en bra idé att skaffa en inkomstförsäkring. En inkomstförsäkring gör att du kan få mer ersättning än a-kassan betalar ut, och du kan även få ersättning längre än med a-kassa.

Evelina Grenehed

Skribent

evelina.grenehed@a-kassa.se

8 kommentarer

ali mermer skriver:

Hej om man betalar akassa i 1 år får man bara för den 1 åren eller får man tills man hittar jobb

Evelina – A-kassa.se skriver:

Hej Ali,

Jag är inte helt säker på om jag förstår din fråga, men jag ska försöka svara på den.

Om du har betalat medlemsavgiften för a-kassa i ett år har du uppfyllt kvalifikationstiden. Det innebär att du kan söka a-kassa, så länge du uppfyller villkoren för a-kassa.

Om du har arbetat under det senaste året och sedan blivit arbetslös kan du söka ersättning från a-kassan från den dagen du blev arbetslös tills du hittar ett nytt jobb.

Du kan få a-kassa i högst 300 dagar. Om du har varit arbetslös och fått a-kassa det senaste året behöver a-kassan pröva om du har rätt till ytterligare 300 dagars ersättning.

Hoppas att det svaret var till hjälp!

PAULINE skriver:

Hur beräknas ersättningen om man jobbat mer än heltid?

Evelina – A-kassa.se skriver:

Hej Pauline,

Det går inte att få ersättning för mer än heltid. Handlar det om en timanställning beräknas ersättningen efter genomsnittlig veckoarbetstid.

Martin skriver:

Hej
Jag har varit fast anställd på heltid i 9 år, men varit sjukskriven med sjukpenning på halvtid sedan januari 2014. Under 2016 var jag sjukskriven på heltid i ca 5 månader. Sedan december 2018 har jag arbetat heltid i sex månader. Sedan juni 2019 har jag avgångsvederlag och är inskriven på AF.

Läste nu om ramtiden och femårsregeln. Hur påverkas min ersättning av min långa, men på halvtid, sjukskrivning?

Har pratat tidigare med er och vet att jag kan ansöka om akasseersättning efter sex månader, då avgångsvederlaget är tänkt att motsvara sex månadslöner.

Men utifrån att jag varit sjukskriven så länge på halvtid, har jag överhuvudtaget rätt till akassa när dessa sex månader gått, dvs i december? Känner mig osäker nu.

Och hur kommer ersättningen att beräknas? Beräknas den på min heltidslön (även när jag varit sjukskriven), på endast halvtidslönen eller utifrån både lön och sjukpenning? Verkar bli väldigt låg om den enbart beräknas på halvtid.

Min inkomstförsäkring hos Lärarförsäkringar säger att de följer ert beslut och beräknar sin ersättning utifrån hur ni gör. Men frågan blir hur om de också utgår från halvtid om ni skulle göra det och hur mycket de täcker upp i så fall.

Hälsningar
Martin

admin skriver:

Hej Martin,

Eftersom vi inte är en a-kassa tror jag inte att det är oss du har varit i kontakt med tidigare. Vi fattar inga beslut gällande ersättning, utan informerar bara om olika a-kassor. Jag beskriver nedan de generella reglerna för det som din fråga berör, men för att få svar på vilken ersättning du kan få i din specifika situation behöver du kontakta din a-kassa.

I första hand beräknas a-kasseersättningen utifrån hur du har arbetat de senaste 12 månaderna. Har du arbetat heltid i 6 månader under det senaste året bör du ha uppfyllt arbetsvillkoret för a-kassa. Avgångsvederlag räknas som lön när a-kassan bedömer ersättning. Utifrån det du beskriver ser det alltså inte ut som att sjukskrivningen bör påverka din ersättning.

En längre periods sjukskrivning kan räknas som överhoppningsbar tid om du på den halvtiden du har arbetat inte har nått upp till ett arbetsvillkor. Har du uppnått arbetsvillkoret beräknas ersättningen efter den arbetstid du har förlorat, det vill säga halvtid.

Har du inte anmält dig på Arbetsförmedlingen råder jag dig att göra detta, trots att du inte kan få a-kassa direkt medan du har avgångsvederlag. Att vara registrerad som arbetslös innebär att du ändå kan ha rätt till exempelvis sjukpenning.

Linda skriver:

Hej. Jag har jobbat 1647h under den närmsta 12 månadersperiod innan min arbetslöshet. Min genomsnittliga arbetstid har varit 78%, dvs 1647h/2112h= 0.78 vilket ger 0.78×40h =31h per vecka.
Min timlön under de 12 månaderna (enligt a-kassans modell) är 23410kr/176h=133kr per timme.
Borde inte min genomsnittliga inkomst då bli (133krx31h per vecka)/5 dagar per vecka= 825kr per dag.
Och min ersättning per dag från a-kassa borde då blir 825kr ×0.8=660kr. Stämmer min uträkning?

Evelina – A-kassa.se skriver:

Hej Linda,

Din uträkning ser ut att stämma, utifrån de uppgifter du har skrivit. Din dagsersättning bör alltså hamna omkring 660 kronor. Tänk dock på att den summan är före skatt, och att du sedan betalar skatt på den ersättningen.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *