Vilken ersättning kan jag få från a-kassa?

Din ersättning baseras på hur länge du har varit medlem i a-kassan samt din arbetstid och lön innan du blev arbetslös. Det finns två typer av ersättning som du kan få vid arbetslöshet: grundersättning och inkomstbaserad ersättning. Den högsta ersättningen är just nu 26 400 kronor per månad före skatt, vilket motsvarar en dagpenning på 1 200 kronor.

Olika belopp för ersättningarna

Grundersättningen är betydligt lägre och ges till de som uppfyller något av arbetsvillkoren men inte har varit medlem i a-kassan tillräckligt länge. Inkomstbaserad ersättning grundas på din tidigare lön innan arbetslösheten och hur mycket du har arbetat under året innan du blev arbetslös.

Ersättning från a-kassa ges som dagpenning (ersättning per dag) och du kan max få ersättning för fem dagar per vecka. Det gäller oavsett om du har grundersättning eller inkomstbaserad ersättning.

Grundersättning beräknas från arbetstid

Grundersättning får du som är 20 år eller äldre och uppfyller ett arbetsvillkor (arbetat en viss tid innan arbetslöshet) men inte har varit med i a-kassan i 12 månader innan du blir arbetslös. Du kan också få grundersättning om du inte är med i någon a-kassa över huvud taget, men uppfyller ett arbetsvillkor.

När grundersättningen räknas ut tittar man på hur mycket du har arbetat under de senaste 12 månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Den genomsnittliga veckoarbetstiden avgör sedan hur mycket du får i grundersättning.

Grundersättningen kan maximalt uppgå till 510 kronor per dag, vilket motsvarar ungefär 11 200 kronor i månaden före skatt.

Exempel: Frida har varit medlem i a-kassan i 12 månader och har nu blivit arbetslös. Under de senaste 12 månaderna har hon arbetat 75 procent utan frånvaro.

Ersättning: 510 kr x 0,75 = 382,5 kr

Frida får ungefär 382 kronor per dag i grundersättning.

Tänk på! Maxersättningen på 510 kronor per dag gäller perioden 2020–2022, eftersom ersättningen har höjts på grund av covid-19. Därefter kan maxersättningen eventuellt ändras igen.

Inkomstbaserad ersättning beror på lön

Den inkomstbaserade ersättningen får du som har varit medlem i a-kassan i minst 12 månader och uppfyller ett arbetsvillkor. Din inkomstbaserade ersättning beror även på hur mycket du har tjänat.

A-kassan tittar på hur mycket du har arbetat de senaste 12 månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Därefter tittar de på din totala inkomst och räknar ut en genomsnittlig dagsinkomst.

Din ersättning per dag blir 80 procent av din framräknade genomsnittliga inkomst efter skatt, men kan aldrig bli högre än 1 200 kronor per dag.

Exempel: Viktor har varit medlem i a-kassan i tre år och är nu arbetslös. Under de senaste 12 månaderna har han arbetat heltid med en veckoarbetstid på 40 timmar i veckan utan frånvaro. Heltid motsvarar 176 timmar på en månad och han har haft en lön på 26 000 kronor per månad.

Ersättning: 26 000 kr / 176 timmar = 147,74 kr i timlön

(147,73 kr i timlön X 40 timmar per vecka)/5 ersättningsdagar per vecka = 1 181,84 kr)
Viktors genomsnittliga inkomst är 1 181,84 kr och 80 % av det är 945,47 kronor.

Viktor får ungefär 945 kronor de första hundra ersättningsdagarna.

A-kassan räknar alltid ut din genomsnittliga inkomst för de senaste 12 månaderna. Det gäller även om du har arbetat mindre än 12 månader men ändå uppfyller arbetsvillkoret. Till exempel, om du har arbetat heltid under 6 månader räknar a-kassan ändå ut din genomsnittliga dagsinkomst för 12 månader bakåt.

Exempel: Fabian har arbetat heltid i sex månader det senaste året, med 25 000 kronor i månadslön. Övriga sex månader har han rest utan att arbeta.  A-kassan slår då ut hans inkomst från de sex månaderna på hela året: (25 000 x 6)/12 = 12 500 kronor

Maxersättningen för dagpenning

Du kan som högst få 1 200 kronor per dag före skatt under de första 100 ersättningsdagarna. Om du har tjänat mer än 33 000 kronor per månad i genomsnitt under det senaste året, får du den högsta dagpenningen, alltså 1 200 kronor, under de första 100 ersättningsdagarna.

Tänk på! Eftersom ersättningen beräknas per dag och du maximalt kan få ersättning för fem dagar per vecka kan din ersättning variera från månad till månad.

Efter 100 ersättningsdagar är den högsta dagpenningen 1 000 kronor före skatt de resterande 200 ersättningsdagarna.

Tänk på! Den inkomstbaserade a-kassan har höjts under 2020 på grund av coronaviruset. Till nästa år kan maxersättningen komma att ändras tillbaka till 910 kronor per dag och inkomsttaket för a-kassa till 25 025 kronor i månaden.

Du kan få mer ersättning med en inkomstförsäkring

Tjänar du mer än 25 025 kronor per månad kan det vara en bra idé att skaffa en inkomstförsäkring. En inkomstförsäkring gör att du kan få mer ersättning än a-kassan betalar ut, och du kan även få ersättning längre än med a-kassa.

A-kassans inkomsttak har tillfälligt höjts under 2020, och ersätter därför högre löner än tidigare. Men det kan fortfarande vara bra att skaffa en inkomstförsäkring om du tjänar mer än 25 025 kronor i månaden, som är det tidigare inkomsttaket. Det beror på att du måste ha haft en inkomstförsäkring i minst 12 månader innan den kan ge dig ersättning.

Filip Svensson

Skribent