Vilken ersättning kan jag få från a-kassa?

Din ersättning baseras på hur länge du varit medlem i a-kassan samt din arbetstid och lön innan du blev arbetslös. Det finns två typer av ersättning som du kan få vid arbetslöshet: Grundersättning och inkomstbaserad ersättning. Den högsta ersättningen är 20 020 kr per månad vilket motsvarar en dagpenning på 910 kr.

Olika belopp för ersättningarna

Grundersättningen är betydligt lägre och ges till de som uppfyller arbetsvillkor men inte varit med i a-kassan i ett år. Inkomstbaserad ersättning grundas på din tidigare lön innan arbetslösheten samt hur mycket du har arbetat under året innan du blev arbetslös. Ersättning från a-kassa ges som dagpenning (ersättning per dag) och du kan max få ersättning för fem dagar per vecka.

Grundersättning beräknas från arbetstid

Grundersättning får du som är 20 år eller äldre och uppfyller ett arbetsvillkor (arbetat en viss tid innan arbetslöshet) men inte varit med i a-kassan i 12 månader (eller inte är med i någon a-kassa över huvud taget).

När grundersättning ska räknas ut tittar man på hur mycket du arbetat under de senaste 12 månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Den genomsnittliga veckoarbetstiden avgör sedan hur mycket du får i grundersättning och kan maximalt uppgå till 365 kr per dag.

Exempel: Frida har varit medlem i a-kassan i tre månader och har nu blivit arbetslös. Under de senaste 12 månaderna har hon arbetat 75 % utan frånvaro.

Ersättning: 365 kr x 0,75 = 273, 75 kr

Frida får ungefär 274 kronor per dag i grundersättning.

Inkomstbaserad ersättning beror på lön

Den inkomstbaserade ersättningen får du som varit medlem i a-kassan i minst 12 månader och uppfyller ett arbetsvillkor under medlemstiden. Din inkomstbaserade ersättningen beror även på hur mycket du har tjänat.

A-kassan tittar även för inkomstbaserad ersättning på hur mycket du arbetat de senaste 12 månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Därefter tittar de på din totala inkomst och räknar ut en genomsnittlig inkomst. Din ersättning per dag blir 80 % av din framräknade genomsnittliga inkomst men kan aldrig bli högre än 910 kronor per dag.

Exempel: Viktor har varit medlem i a-kassan i tre år och är nu arbetslös. Under de senaste 12 månaderna har han arbetat heltid med en veckoarbetstid på 40 timmar i veckan utan frånvaro. Heltid motsvarar 176 timmar på en månad och han har haft en lön på 26 000 kronor per månad.

Ersättning: 26 000kr / 176 timmar = 147,74 kr i timlön

(147,73 kr i timlön X 40 timmar per vecka)/5 ersättningsdagar per vecka = 1181,84
Viktors genomsnittliga inkomst är 1181,84 kr och 80 % av det är 945,47 kronor.

Eftersom dagpenningen inte kan vara högre än 910 kr får han 910 kr de första 100 ersättningsdagarna och därefter 760 kr under de resterande 200 dagarna.

Maxersättningen för dagpenning

Du kan som högst få 910 kronor per dag före skatt under de första 100 ersättningsdagarna. Om du har tjänat mer än 25 025 kronor per månad i genomsnitt under det senaste året, får du den högsta dagpenningen, alltså 910 kronor, under de första 100 ersättningsdagarna.

Tänk på! Efter som att ersättning beräknas per dag och du maximalt kan få ersättning för fem dagar per vecka kan din ersättning variera från månad till månad.

Efter 100 ersättningsdagar är den högsta dagpenningen 760 kronor, de resterande 200 ersättningsdagarna. Tjänar du mer än 25 025 kronor per månad kan det vara en bra idé att skaffa en inkomstförsäkring. En inkomstförsäkring gör att du kan få mer ersättning än a-kassan betalar ut och du kan även få ersättning längre än med a-kassa.