Vad händer med ersättningen från a-kassan efter 300 dagar?

Efter 300 dagar kan du eventuellt få en ny period med ersättning, förutsatt att du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor. Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor börjar den nya ersättningsperioden gälla direkt, med sex karensdagar.

Du måste uppfylla arbetsvillkoret på nytt

Om du inte uppfyller ett arbetsvillkor kan du istället skrivas in i jobb- och utvecklingsgarantin och få ersättning från Försäkringskassan i form av aktivitetsstöd. Är du ensamstående förälder till barn under 18 år kan du få förlängd ersättning med ytterligare 150 dagar, enligt reglerna om a-kassa för dig med minderåriga barn.

Tänk på! Du måste uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att få en ny ersättningsperiod

Att vara medlem i en a-kassa kan visa sig vara oerhört värdefullt både under och efter en ersättningsperiod. Det gör att du både får större ersättning och att du kan få aktivitetsstöd under en längre tid.

I vissa fall kan du få en ny ersättningsperiod

När det återstår cirka 40 dagar av din ersättningsperiod utreder a-kassan om du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor och om du i så fall kan få ytterligare en ersättningsperiod. Den nya ersättningsperioden börjar då också med sex karensdagar.

Ett arbetsvillkor kan uppfyllas på två sätt:

  • Du har under den senaste 12-månadersperioden före din arbetslöshet arbetat minst 6 kalendermånader med minst 80 timmar per månad.
  • Du har arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period om 6 kalendermånader och var och en av dessa månader innehåller minst 50 timmars arbete.

Ersättningen i den nya ersättningsperioden är antingen 80 procent av dagsförtjänsten i det arbete som gör att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor eller 65 procent av den dagsförtjänst som du hade i din tidigare ersättningsperiod. Det förmånligaste alternativet väljs alltid, men du kan bara få 65 procent av den tidigare inkomsten i högst två ersättningsperioder som följer direkt efter varandra.

Du kan få plats i jobb- och utvecklingsgarantin

Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor måste du kontakta Arbetsförmedlingen som då tar ställning till om du ska erbjudas plats i jobb- och utvecklingsgarantin. Är du med i jobb- och utvecklingsgarantin får du inte ersättning från a-kassan, i stället får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Evelina Grenehed

Skribent

evelina.grenehed@a-kassa.se

7 kommentarer

Birgitta Söderström skriver:

Jag har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor med 300 nya dagar men jag förstår inte varför jag bara fick 65% och inte 80% som det var tidigare på dom första 200 dagarna.Förklara för mig
denna uträkning.

Evelina – A-kassa.se skriver:

Hej Birgitta,

När du påbörjar en ny ersättningsperiod kan din nya ersättning räknas ut på två olika sätt.
​1. Du får 80 procent av den inkomst som den nya ersättningsperioden baseras på.
​2. Du får 65 procent av den inkomst som den förra ersättningsperioden baserades på.

A-kassan väljer det alternativ som ger dig högst ersättning. ​Om du får ersättning enligt alternativ 2 betyder det alltså att detta ger dig högre ersättning än alternativ 1.

​Om du vill veta närmare hur din nya ersättning har räknats ut och vad det andra alternativet skulle ha gett för ersättning kan du kontakta din a-kassa.

Kerstin Björklund skriver:

Om ens (första) 300 dgr’s ersättningsperiod är slut utan att nytt jobb har hittats, påbörjas då en ny ersättningsperiod om nya 300 dgr efter att a-kassan gör en utredning? Vad innebär denna utredning? Personen i fråga uppfyllde arbetsvillkoren, dvs jobbade mer än 6 månader innan sin första ersättningsperiod.

Evelina – A-kassa.se skriver:

Hej Kerstin,

För att en ny ersättningsperiod ska påbörjas måste personen ha uppfyllt ett nytt arbetsvillkor under de senaste 12 eller 6 månaderna. Det är detta som a-kassan utreder. En ny ersättningsperiod påbörjas alltså bara om a-kassan bedömer att personen uppfyllt någon av de villkor vi har listat ovan.

Den tid som personen arbetade innan första ersättningsperioden ligger bara till grund för den första ersättningsperioden, inte den andra. Om personen inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor kan han eller hon istället skrivas in i jobb- och utvecklingsgarantin och få aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Ingemar skriver:

Viktigt att påpeka. Om man har a-kassa och skrivs in i Job och utvecklingsgarantin så behåller man sin ersättning med en viss nedsättning. Men den upphör inte vilket är fallet om man inte har a-kassa, då är ersättningstiden max 450 dagar. Så har du a-kassa har du aktivitetsstöd så länge du är inskriven i garantin.

Patrik skriver:

Om man jobbat 5 månader i följd och totalt kommit upp i ca. 700 tim. Har man rätt till ny period.

Det står på eran sida 480 tim under 6 mån dock minst 50 per månad vilket är bara 300 tim. Vad gäller? Jobb i 6 mån eller minst 480 tim. Väldigt tvetydigt

Evelina – A-kassa.se skriver:

Hej Patrik,

Det är 480 timmar du ska ha jobbat sammanlagt under 6 månader för att kunna få rätt till en ny a-kasseperiod. Däremot måste var och en av dessa 6 månader ha innehållit 50 timmars arbete eller mer.

Du kan alltså inte få en ny ersättningsperiod om du har jobbat i 5 månader, även om du har kommit upp i mer än 480 timmar. Du måste även jobba minst 50 timmar under en sjätte månad för att det ska kunna bli aktuellt.

Hoppas att mitt svar klargör vad som gäller!

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *