Vad händer med ersättningen från a-kassan efter 300 dagar?

Efter 300 dagar kan du eventuellt få en ny period med ersättning, förutsatt att du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor. Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor börjar den nya ersättningsperioden gälla direkt, med sex karensdagar.

Du måste uppfylla arbetsvillkoret på nytt

Om du inte uppfyller ett arbetsvillkor kan du istället skrivas in i jobb- och utvecklingsgarantin och få ersättning från Försäkringskassan i form av aktivitetsstöd. Är du ensamstående förälder till barn under 18 år kan du få förlängd ersättning med ytterligare 150 dagar, enligt reglerna om a-kassa för dig med minderåriga barn.

Tänk på! Du måste uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att få en ny ersättningsperiod

Att vara medlem i en a-kassa kan visa sig vara oerhört värdefullt både under och efter en ersättningsperiod. Det gör att du både får större ersättning och att du kan få aktivitetsstöd under en längre tid.

I vissa fall kan du få en ny ersättningsperiod

När det återstår cirka 40 dagar av din ersättningsperiod utreder a-kassan om du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor och om du i så fall kan få ytterligare en ersättningsperiod. Den nya ersättningsperioden börjar då också med sex karensdagar.

Ett arbetsvillkor kan uppfyllas på två sätt:

  • Du har under den senaste 12-månadersperioden före din arbetslöshet arbetat minst 6 kalendermånader med minst 80 timmar per månad.
  • Du har arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period om 6 kalendermånader och var och en av dessa månader innehåller minst 50 timmars arbete.

Ersättningen i den nya ersättningsperioden är antingen 80 procent av dagsförtjänsten i det arbete som gör att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor eller 65 procent av den dagsförtjänst som du hade i din tidigare ersättningsperiod. Det förmånligaste alternativet väljs alltid, men du kan bara få 65 procent av den tidigare inkomsten i högst två ersättningsperioder som följer direkt efter varandra.

Du kan få plats i jobb- och utvecklingsgarantin

Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor måste du kontakta Arbetsförmedlingen som då tar ställning till om du ska erbjudas plats i jobb- och utvecklingsgarantin. Är du med i jobb- och utvecklingsgarantin får du inte ersättning från a-kassan, i stället får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Evelina Grenehed

Skribent

evelina.grenehed@a-kassa.se

2 kommentarer

Birgitta Söderström skriver:

Jag har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor med 300 nya dagar men jag förstår inte varför jag bara fick 65% och inte 80% som det var tidigare på dom första 200 dagarna.Förklara för mig
denna uträkning.

Evelina – A-kassa.se skriver:

Hej Birgitta,

När du påbörjar en ny ersättningsperiod kan din nya ersättning räknas ut på två olika sätt.
​1. Du får 80 procent av den inkomst som den nya ersättningsperioden baseras på.
​2. Du får 65 procent av den inkomst som den förra ersättningsperioden baserades på.

A-kassan väljer det alternativ som ger dig högst ersättning. ​Om du får ersättning enligt alternativ 2 betyder det alltså att detta ger dig högre ersättning än alternativ 1.

​Om du vill veta närmare hur din nya ersättning har räknats ut och vad det andra alternativet skulle ha gett för ersättning kan du kontakta din a-kassa.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *