Vad händer med ersättningen från a-kassan efter 300 dagar?

Efter 300 dagar kan du eventuellt få en ny period med ersättning, förutsatt att du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor. Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor börjar den nya ersättningsperioden gälla direkt, med sex karensdagar.

Du måste uppfylla arbetsvillkoret på nytt

Om du inte uppfyller ett arbetsvillkor kan du istället skrivas in i jobb- och utvecklingsgarantin och få ersättning från Försäkringskassan i form av aktivitetsstöd. Är du förälder till barn under 18 år kan du få förlängd ersättning med ytterligare 150 dagar, enligt reglerna om a-kassa för dig med minderåriga barn.

Tänk på! Du måste uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att få en ny ersättningsperiod

Att vara medlem i en a-kassa kan visa sig vara oerhört värdefullt både under och efter en ersättningsperiod. Det gör att du både får större ersättning och att du kan få aktivitetsstöd under en längre tid.

I vissa fall kan du få en ny ersättningsperiod

När det återstår 50 –70 dagar av din ersättningsperiod utreder a-kassan om du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor och om du i så fall kan få ytterligare en ersättningsperiod. Den nya ersättningsperioden börjar då också med sex karensdagar.

Ett arbetsvillkor kan uppfyllas på två sätt:

  • Du har sedan den senaste ersättningsperioden startade arbetat minst 6 kalendermånader med minst 60 timmar per månad.
  • Du har arbetat minst 420 timmar under en sammanhängande period på 6 kalendermånader och var och en av dessa månader innehåller minst 40 timmars arbete.

Ersättningen i den nya ersättningsperioden är antingen 80 procent av dagsförtjänsten i det arbete som gör att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor eller 65 procent av den dagsförtjänst som du hade i din tidigare ersättningsperiod. Det förmånligaste alternativet väljs alltid, men du kan bara få 65 procent av den tidigare inkomsten i högst två ersättningsperioder som följer direkt efter varandra.

Du kan få plats i jobb- och utvecklingsgarantin

Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor måste du kontakta Arbetsförmedlingen som då tar ställning till om du ska erbjudas plats i jobb- och utvecklingsgarantin. Är du med i jobb- och utvecklingsgarantin får du inte ersättning från a-kassan, i stället får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Filip Svensson

Skribent