Får jag a-kassa om jag är sjukskriven?

Nej, du får inte a-kassa om du är sjukskriven. Du kan däremot få rätt till sjukpenning från Försäkringskassan istället. Blir du sjuk under din arbetslöshet ska du fylla i det på ditt kassakort och även anmäla till Försäkringskassan för att kunna få sjukpenning. Misstänker du att du kommer vara sjuk under en längre tid ska du även avanmäla dig hos Arbetsförmedlingen och enbart ta ut sjukpenning.

A-kassan kan undanta sjukskrivning

Alla a-kassor tillämpar samma regler gällande a-kassa om du är sjukskriven. Det innebär att du inte kan få sjukpenning och a-kassa för samma tid, oavsett vilken a-kassa du är med i. Däremot kan sjukskrivning tas hänsyn till gällande krav för ersättning från a-kassa om du blir arbetslös senare.

Sjukdom före arbetslösheten

Den ersättning du får från a-kassan baseras på din tidigare lön och antal arbetade timmar under de 12 månader innan du blev arbetslös (så kallade ramtiden). Har du varit sjuk i hela kalendermånader får du hoppa över dessa månader vid beräkningen av ersättning och på så sätt förlänga ramtiden. Det gäller även om du är sjukskriven ¾ tid eller halvtid. Den längsta tiden du får hoppa över är dock fem år vilket du bör ha i åtanke om du är sjukskriven en längre period och förväntar dig ta ut a-kassa när du är frisk igen.

Sjukdom under arbetslösheten

Om du blir sjuk när du är arbetslös och har a-kassa ska du anmäla detta till Försäkringskassan. Du kan inte vara sjuk och arbetslös samtidigt.

  • Sjuk enstaka dagar. Anmäl till Försäkringskassan för att få sjukpenning. Deklarera även dina sjukdagar på ditt kassakort (även om du inte får sjukpenning).
  • Sjuk längre period. Anmäl till Försäkringskassan för att få sjukpenning och avanmäl dig hos Arbetsförmedlingen.

Om du har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga och troligen aldrig kommer kunna arbeta på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till aktivitetsersättning eller sjukersättning.