Hur många karensdagar är det för a-kassa?

Varje ny ersättningsperiod har 7 karensdagar. En karensdag är en slags kvalifikationsdag som du inte får någon ersättning för trots att du är arbetslös och uppfyller villkoren för ersättning. Karensdagarna måste vara uppfyllda inom en 12 månaders period och för att de ska räknas måste du fylla i kassakort.

Karensdagar gäller för alla a-kassor

Antalet karensdagar är detsamma oavsett vilken a-kassa du är eller blir medlem i. Det innebär att när du ska välja vilken a-kassa du ska gå med i behöver du inte ta hänsyn till karenstiden eftersom den alltid kommer vara 7 dagar.

Under karensdagarna får du ingen ersättning från a-kassan. Det kan därför vara bra att lägga undan lite av din sista lön för att klara dessa dagar.

Karensdagarna för deltidsarbetslösa

Karensdagar kan liknas vid självrisk vid en försäkring. Eftersom a-kassa är en arbetslöshetsförsäkring är det naturligt att det även ska finnas en “självrisk” för det. Om du är arbetslös på deltid och ska få ersättning på deltid kommer är karensdagarna att anpassas till det.

Exempel: Philip har arbetat heltid och blir arbetslös. Han hittar ett deltidsarbete på 50% och ska därför få ersättning från a-kassan på de resterande 50%. Första veckan dras därför 2,5 karensdagar, andra veckan dras 2,5 till. Den tredje veckan dras 2 karensdagar och han får ersättning för 0,5 ersättningsdag. Efter det har karenstiden löpt ut och Philip börjar få ersättning 2,5 dagar i veckan. 

Om du är arbetslös på heltid och ska få full ersättning från a-kassan räknas karensdagarna som vanliga ersättningsdagar, dvs. första veckan går 5 karensdagar och andra veckan dras 2 karensdagar och 3 ersättningsdagar med full ersättning.