Hur länge måste jag vara medlem i a-kassan för att få ersättning?

Du måste ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader för att få ersättning därifrån. Dessa månader kallas för kvalifikationstid. Har du inte varit medlem i 12 månader när du blir arbetslös kan du få en viss ersättning som kallas grundförsäkring.

Mellan den 30 mars 2020 och 3 januari 2021 sänktes kvalifikationstiden för alla a-kassor till 3 månader på grund av covid-19. Men nu gäller återigen 12 månaders medlemskap.

Exempel: Marita ansöker om medlemskap i a-kassan den 15 april. Medlemskapet börjar då gälla från den första i samma månad. Kvalifikationstiden blir då perioden april–mars. Från och med den 1 april året efter kan Marita ansöka om ersättning.

Alla a-kassor har en kvalifikationstid

Vill du ha ersättning baserat på din tidigare inkomst krävs det alltid att du har uppfyllt kvalifikationstiden. I vissa fall kan du ta med dig din kvalifikationstid om du byter a-kassa, alternativt tillgodoräkna dig tid som du har arbetat utomlands.

Tänk på! Om du inte har varit medlem i en a-kassa i 12 månader kan du ändå ha rätt till grundförsäkring. Den ersättningen är dock betydligt lägre.

Om du funderar på att gå med i en a-kassa är det alltid bättre att göra det i dag än att vänta till senare, med tanke på att du måste ha varit medlem ett tag innan du kan få ersättning.

Var förberedd inför eventuell arbetslöshet

De flesta som förlorar sitt arbete har inte direkt gått och väntat på att den dagen ska komma och många har inte heller förberett sig på att det faktiskt kan hända. Att förbereda sig på arbetslöshet kan vara väldigt svårt. Särskilt eftersom du inte vet hur lång tid det tar innan du får ett nytt arbete.

Det finns statistik på arbetslöshet som visar att nästan en tredjedel är långtidsarbetslösa. Du räknas som långtidsarbetslös när du har varit arbetslös i sex månader. De två vanligaste sätten att förbereda sig för arbetslöshet är:

  1. Att spara ihop en buffert. En buffert är ett sparat kapital som ska täcka oförutsedda kostnader. Har du en buffert ökar dina chanser att klara dig ekonomiskt om du blir arbetslös utan att kunna få ersättning från a-kassan.

Exempel: Klara har i genomsnitt utgifter på 20 000 kronor i månaden och behöver en buffert på 120 000 kronor för att klara arbetslöshet i sex månader utan ersättning (och utan att sänka sin levnadsstandard). Med en månadslön på 25 000 kronor skulle Klara kunna lägga undan 5 000 kronor i månaden till en buffert. Därmed skulle det ta två år att spara ihop en buffert på 120 000 kronor, förutsatt att Klara faktiskt lägger undan 5 000 kronor varje månad.

  1. Att gå med i en a-kassa. Att gå med i en a-kassa är som att skaffa en försäkring mot arbetslöshet. Försäkringen innebär att man sprider risken mellan ett tillräckligt stort antal individer och därför gemensamt kan täcka kostnader som en enskild individ inte kan klara av.

Exempel: Karl förbereder sig för eventuell arbetslöshet genom att gå med i en a-kassa. Medlemskapet kostar 100 kronor i månaden, och han går med under januari 2017. Efter att ha varit medlem i 18 månader har han totalt betalat 1 800 kronor i månadsavgifter, och han blir nu arbetslös. Hans tidigare lön var 25 000 kronor, och tack vare ersättningen från a-kassan får han nu ut cirka 80 procent av sin tidigare lön under de första sex månaderna.

Hur mycket ersättning du kan få från a-kassan varierar beroende på din lön innan arbetslösheten. Att bli medlem i a-kassan är dock ett betydligt enklare sätt att förbereda dig inför eventuell arbetslöshet än att spara en buffert.

Filip Svensson

Skribent