Hur länge måste jag vara medlem i a-kassan för att få ersättning?

För att få ersättning från a-kassan bör du ha varit medlem i minst 12 månader. Om du däremot inte varit medlem i 12 månader när du blir arbetslös kan du få en viss ersättning som kallas grundförsäkringen.

Alla a-kassor har en kvalifikationstid

Vill du ha inkomstbortfallsförsäkring krävs det alltid att du uppfyllt kvalifikationstiden. I vissa fall kan du ta med dig din kvalifikationstid om du byter a-kassa, alternativt tillgodoräkna tid som du arbetat utomlands.

Tänk på! Om du inte har varit medlem i en a-kassa i 12 månader kan du ändå ha rätt till grundförsäkring. Denna ersättning är dock betydligt lägre.

Om du funderar på att gå med i en a-kassa är alltid mer fördelaktigt att göra det idag än att vänta till senare. Detta eftersom du måste varit medlem i minst 12 månader innan du kan få ersättning.

Var förberedd inför eventuell arbetslöshet

De flesta som förlorar sitt arbete har inte direkt gått och väntat på att den dagen ska komma och många har inte heller förberett sig på att det faktiskt kan hända. Att förbereda sig på arbetslöshet kan vara väldigt svårt. Särskilt eftersom du inte vet hur lång tid det tar innan du får ett nytt arbete. Det finns statistik på arbetslöshet som visar att nästan en tredjedel är långtidsarbetslösa, vilket du räknas som när du varit arbetslös i 6 månader. De två vanligaste sätten att förbereda sig för arbetslöshet är:

  1. Att spara ihop en buffert. En buffert är ett sparat kapital som ska täcka oförutsedda kostnader. Har du en buffert ökar dina chanser att klara dig ekonomiskt vid arbetslöshet utan ersättning från a-kassa.

Exempel: Klara har i genomsnitt utgifter på 20 000 kronor i månaden och behöver en buffert på 120 000 kr för att klara arbetslöshet i 6 månader utan ersättning (och utan att sänka sin levnadsstandard). Med en månadslön på 25 000 kr skulle Klara kunna lägga undan 5000 kr i månaden till en buffert och därmed skulle det ta 2 år att spara ihop en buffert på 120 000 kr, förutsatt att Klara faktiskt lägger undan 5000 kr varje månad.

  1. Att gå med i en a-kassa. Att gå med i en a-kassa är som att skaffa en försäkring mot arbetslöshet. Med det sprider man risken mellan ett tillräckligt stort antal individer och man därför gemensamt kan täcka kostnader som en enskild individ inte kan klara av.

Exempel: Karl förbereder sig för eventuell arbetslöshet genom att gå med i en a-kassa. Medlemskapet kostar 100 kr i månaden och han går med under januari 2015. Efter att ha varit medlem i 18 månader har han totalt betalat 1800 kr i månadsavgifter och han blir nu arbetslös. Hans tidigare lön var 25 000 kr och tack vare ersättningen från a-kassan får han nu ut cirka 80 % av sin tidigare lön under de första 6 månaderna.

Hur mycket ersättning du kan få från a-kassa varierar beroende på din lön innan arbetslösheten. Att bli medlem är dock ett betydligt enklare sätt att förbereda dig inför eventuell arbetslöshet än att spara en buffert.