Vad händer om jag blir utförsäkrad från a-kassan?

Om du blir utförsäkrad från a-kassan innebär det att dina ersättningsdagar har tagit slut. Normalt sker detta efter 300 ersättningsdagar. Om du är ensamstående förälder till barn under 18 år förlängs din ersättningsperiod med 150 ersättningsdagar. Då får du totalt 450 dagar med ersättning från a-kassan innan du blir utförsäkrad.

Fortsätt vara medlem i a-kassan

Har du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor kan du få rätt till en ny ersättningsperiod om 300 dagar. Har du inte uppfyllt ett nytt arbetsvillkor ska Arbetsförmedlingen ge dig en plats inom jobb-och utvecklingsgarantin. Under den perioden får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Tips! Se till att vara kvar i a-kassan även om du har förbrukat en ersättningsperiod.

Om du är utförsäkrad ska du se till att fortsätta vara medlem i samma a-kassa. Om du slutar vara medlem kommer din ersättning från a-kassan eller ditt aktivitetsstöd från Försäkringskassan att bli lägre.

Garantier för långtidsarbetslösa

Att ha varit arbetslös så pass länge att du blir utförsäkrad från a-kassan är både psykiskt påfrestande och krävande för din ekonomi. Jobb- och utvecklingsgarantin är indelad i tre faser.

De tre faserna i utvecklingsgarantin

  • Fas 1. Kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coacher och förberedande insatser.
  • Fas 2. Arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning.
  • Fas 3. Även kallad sysselsättningsfasen. Innehåller främst sysselsättning hos anordnare och är aktuell om man inte har fått arbete efter 90 veckor i jobb-och utvecklingsgarantin. Då utför man arbetsuppgifter hos en arbetsgivare eller anordnare för att skaffa erfarenheter, meriter och referenser.

Om du får ett arbete och arbetar så mycket att du uppfyller ett arbetsvillkor, ska du skrivas ut ur jobb- och utvecklingsgarantin. Du kan då ansöka om en ny ersättningsperiod med ersättning från a-kassan.

Ansök om andra ersättningar

Det finns andra ersättningar du kan söka om du är utförsäkrad och inte har rätt till aktivitetsstöd eller inte får plats i jobb-och utvecklingsgarantin.

Du kan vända dig till socialförvaltningen i din kommun för att söka ekonomiskt bistånd för privatpersoner. Ett sådant ekonomiskt bistånd kan exempelvis vara försörjningsstöd. Hos Socialförvaltningen kan du läsa mer om detta.

Du kan även överväga att studera något för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Medan du studerar kan du ansöka om att få bidrag och lån från CSN. Lånet måste du betala tillbaka i framtiden, men inte bidraget.

Filip Svensson

Skribent