Vilken a-kassa ska jag välja?

Vilken a-kassa du ska välja beror huvudsakligen på vilket yrkesområde du arbetar inom. Det beror även på om du vill vara med i en privat eller facklig a-kassa. Alla a-kassor fungerar i princip på samma sätt, och alla måste förhålla sig till det som står i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Dock kan olika a-kassor erbjuda olika förmåner. Det är kanske främst de olika förmånerna du vill jämföra när du ska bli medlem i en a-kassa.

Se vilka a-kassor du kan välja

Skillnad på privat och facklig a-kassa

Innan du gör ditt val bör du fundera på om du vill gå med i en privat eller organisationsknuten a-kassa. Det finns privata och fackliga a-kassor, men du måste inte vara med i facket för att gå med i en a-kassa.

Du har tre alternativ att överväga

  1. Gå med i en privat a-kassa. En privat a-kassa fungerar som en vanlig a-kassa men är inte knuten till någon organisation och riktar inte in sig på något specifikt yrkesområde. Det innebär att alla, oavsett yrke, kan gå med i en privat a-kassa.
  2. Gå med i en facklig a-kassa men inte i fackförbundet. Många fackförbund har en egen a-kassa som du kan bli medlem i trots att du inte är medlem i fackförbundet. Det innebär att du får rätt till a-kassa (efter 12 månaders kvalifikationstid) men inte får ta del av de andra tjänsterna som fackförbundet erbjuder.
  3. Gå med i en facklig a-kassa och i fackförbundet. När du går med i en facklig a-kassa kan du även välja att bli medlem i fackförbundet. Det innebär att du får ta del av de förmåner som medlemskapet i fackförbundet innebär, exempelvis juridisk rådgivning och karriärsstöd. Är du medlem i både en a-kassa och ett fackförbund måste du oftast betala en högre månadskostnad än om du bara är medlem i en a-kassa.

Du kan inte välja vilken facklig a-kassa du vill, eftersom de är inriktade på vissa yrkesområden.

A-kassa när du har flera jobb

Om du har flera jobb i olika branscher kan du ändå bara gå med i en a-kassa. Då ska du välja a-kassa efter det jobb där du arbetar störst del av din arbetstid. Om du arbetar lika mycket på varje jobb kan du välja a-kassa utifrån vilket jobb du vill.

Oavsett vilken a-kassa du väljer räknas dina inkomster ihop från båda jobben.

A-kassors förmåner kan variera

När du ska välja a-kassa finns det vissa saker som är viktigare att tänka på än andra.

Följande saker kan vara bra att tänka på när du jämför a-kassor

  • Månadsavgift. A-kassorna har lite olika månadsavgift. Se till att välja en a-kassa som har en månadsavgift som passar dig och din ekonomi.
  • Privat eller facklig a-kassa. Fundera på om du vill gå med i en privat eller en facklig a-kassa.
  • Andra förmåner. Att gå med i ett fackförbund samtidigt som du blir medlem i en facklig a-kassa kan innebära att du får ta del av många andra förmåner. Undersök vilka förmåner som ingår innan du blir medlem.
  • Inkomstförsäkring. Du som tjänar mer än 25 025 kronor före skatt kan behöva teckna en inkomstförsäkring för att kunna få full ersättning vid arbetslöshet. En inkomstförsäkring är ett komplement till a-kassan. Om du redan nu vet att du behöver en inkomstförsäkring kan det därför vara bra att välja en a-kassa där du även kan få en inkomstförsäkring till ett bra pris.

Vissa regler för ersättning från a-kassa ser likadana ut hos alla a-kassor, eftersom de är lagstadgade. De behöver du alltså inte tänka lika mycket på när du jämför a-kassor.

Lagstadgade regler för ersättning från a-kassa

  • Kvalifikationstid. Enligt lag ska du ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader innan du kan få ersättning.
  • Maxersättning. Hur ersättningen ska beräknas är också reglerat i lagen om arbetslöshetsförsäkring.  Det innebär att samma villkor gäller för maxersättning oavsett vilken a-kassa du väljer.
  • Max ersättningsperiod. Du kan som längst få ersättning från a-kassan i 300 dagar. Vissa a-kassor har dock en kortare ersättningsperiod. Under tiden du får ersättning från a-kassan behöver du även aktivt söka jobb och följa Arbetsförmedlingens regler.

Filip Svensson

Skribent