Vad är a-kassa?

A-kassa är en arbetslöshetsförsäkring som kompenserar en viss del av ditt inkomstbortfall om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Den första a-kassan bildades 1857 och idag finns det cirka 33 olika a-kassor i Sverige. För att ha rätt till ersättning krävs det dels att du är medlem i en a-kassa men även att du uppfyller vissa arbetsvillkor och grundvillkor. Du måste även ha varit medlem i a-kassan en viss tid innan du har rätt till ersättning.

A-kassa fungerar som en försäkring

Grunden för en försäkring är att sprida risken mellan ett tillräckligt stort antal individer och att man därigenom gemensamt kan täcka kostnader som en enskild individ inte kan klara av. Alla sorters försäkringar som exempelvis hemförsäkring och sjukförsäkring bygger på denna princip, vilket även a-kassa (arbetslöshetsförsäkring) gör.

Arbetslöshetsförsäkringen delas upp i tre olika delar:

  1. Grundförsäkring. Delas ut till dig som blir arbetslös men inte är medlem i en a-kassa
  2. Inkomstbortfallsförsäkring. Delas ut till dig som varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader förutsatt att du uppfyller alla villkor för ersättning.
  3. Inkomstförsäkring. Ett komplement till a-kassa för dig som tjänar mer än 25 025 kr.

För att klara av kostnaden av arbetslöshet krävs det att du har en stor buffert, speciellt eftersom det i dagens samhälle kan ta lång tid innan du får ett nytt jobb. Det är få personer som har så mycket sparade pengar att de klara att försörja sig vid en längre period av arbetslöshet.

A-kassa är därför en oerhört värdefull försäkring som fungerar genom att du blir medlem i en viss a-kassa och betalar in en premie varje månad. Skulle du bli ofrivilligt arbetslös och uppfyller villkoren får du ersättning som kompenserar en viss del av ditt inkomstbortfall.

Det finns vissa krav för att få ersättning

Regler angående a-kassa regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Alla a-kassor har i regel samma villkor eftersom de är lagstadgade.

Det är bland annat lagstadgat att du måste varit medlem en viss tid, att ersättningsbeloppet maximalt kan uppgå till ett visst belopp i månaden samt att den längsta möjligheten till ersättning, ersättningsperiod, är 300 dagar. Ersättningsperioden kan enbart vara längre än 300 dagar om du är ensamstående förälder till ett barn under 18 år.

Hitta den a-kassa som passar dig