Vilken a-kassa tillhör jag?

Vilken a-kassa du tillhör beror på om du vill gå med i en fristående a-kassa eller en facklig a-kassa. En fristående a-kassa kan vem som helst tillhöra medan en a-kassa som är knuten till ett fackförbund har vissa begränsningar.

Yrkesområdet avgör vilken a-kassa du tillhör

Vissa a-kassor är enbart öppna för dig som jobbar inom ett specifikt yrke eller yrkesområde. Exempelvis finns det speciella a-kassor för dig som arbetar inom statlig sektor. När du ska ta reda på vilken a-kasa du tillhör ska du därför utgå från det yrke eller yrkesområde du arbetar inom. Det finns även fristående a-kassor som är öppna för alla oavsett yrkesområde.

Om du vill gå med i en a-kassa när du studerar bör du välja det yrkesområde som du studerar inom. Skulle du inte hitta din specifika yrkesgrupp ska du utgå från den yrkesgrupp som ligger närmst.

Se vilka a-kassor du kan bli medlem i

A-kassornas förmåner kan variera

Att välja en a-kassa behöver nödvändigtvis inte vara så krångligt. När du vet vilka du faktiskt kan tillhöra är det förmodligen inte så många att välja på längre. Det kan dock vara en bra idé att läsa på om de olika a-kassorna och dess förmåner innan du väljer en.

Mycket angående a-kassa är dock lagstadgat och inget a-kassorna själva kan påverka, exempelvis ersättningens storlek, ersättningsperiodens längd och kvalifikationstid. Däremot kan månadskostnaden för medlemskapet variera och om du går med i ett fackförbund samtidigt som du blir medlem i en a-kassa kan även förmånerna från medlemskapet variera. Om du inte är nöjd med din a-kassa kan du alltid välja att byta a-kassa.

Filip Svensson

Skribent